Om Kulturdepartementets blogg

Det finns ett stort intresse för många av Kulturdepartementets sakfrågor. Med Kulturdepartementets blogg – en bloggportal som ger oss möjlighet till flera bloggar om våra sakfrågor – vill vi nå ut till personer, medier och organisationer som bevakar eller har särskilt intresse av vår kultur-, medie- och demokratipolitik.

Tanken är att ytterligare kunna belysa och få in synpunkter på våra frågor. Bloggarna ska vara pålitliga och öppna informationskällor där du som läsare får information direkt från källan. De ska bidra till en mer informell och snabb kommunikation och är därför personliga och skrivna av namngivna skribenter. Vissa bloggar kommer du att kunna följa under en längre tid medan andra bloggar upprättas för särskilda händelser.

Först ut är Kulturrådsbloggen där du kan följa våra kulturråds arbete i de länder där de verkar, och få en bild av vad som händer inom kulturområdet. Kulturrådens verksamhet har varit möjlig att följa genom det nyhetsbrev som funnits sedan 2006. Med hjälp av en blogg är vår förhoppning att alla som är intresserade av internationella kulturfrågor snabbt och enkelt ska kunna följa de utsända kulturrådens verksamhet.

Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt arbete med bloggen och övriga kommunikationskanaler. Därför välkomnar vi synpunkter och kommentarer från er läsare.