År: 2015

Att göra staden där man bor ens egen

Ambassaden anordnade i början av sommaren en uppskattad utställning och ett rundabordssamtal på ambassadörens residens tillsammans med den svenska organisationen Livstycket. Initiativet som blev framgångsrikt fick nyligen en fortsättning genom att Livstyckets chef Birgitta Notlöf, bjöds in för att presentera Livstyckets arbete vid en konferens i Birmingham. Arrangör var den brittiska organisationen Counterpoints Arts; en … Läs mer om ”Att göra staden där man bor ens egen”

Ett europeiskt år för kulturarv 2018?

Kan det vara något? Det anser i alla fall Tyskland, som först lanserade idén för ganska exakt ett år sedan, och ett antal andra medlemsländer. Jag deltog i förra veckan i ett evenemang som Italien och Spanien organiserade och som syftade just till att slå ett slag för ett europeiskt kulturarvsår 2018. Man hade bjudit … Läs mer om ”Ett europeiskt år för kulturarv 2018?”

Marionetteaterns gästspel och workshops i New York och Washington DC

Som avslutande del av projektet ”Sweden in the park” kom Marionetteatern från Stockholm till NY och Washington – bla för att inviga 2015 års Kids Euro Festival i Washington DC, med att spela sin egen version av Barbro Lindgrens populära barnbok ”Sagan om den lilla farbrorn”. Marionetteatern gjorde även ett stopp på Bard Graduate Center i … Läs mer om ”Marionetteaterns gästspel och workshops i New York och Washington DC”

Kommissionens arbetsprogram för 2016

”No time for business as usual” är rubriken för kommissionens nya arbetsprogram vilket naturligtvis föranlett olika kreativa skribenter att börja laborera med texten, t.ex. genom att sätta in ett litet kommatecken efter ”business”… Nåväl, Kommissionen fortsatte på sin inslagna bana med ”focus on big things” när man igår presenterade sitt arbetsprogram för 2016. http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm. Utgångspunkt … Läs mer om ”Kommissionens arbetsprogram för 2016”

Spektrumpolitik – vad är det?

Medger att det inte låter som det mest upphetsande politikområdet att skriva en blogg om men det rymmer dock en hel del intressanta aspekter kopplade till kulturell mångfald, mediepluralism och tillväxt. Radiospektrum är en förutsättning för trådlös kommunikation som t.ex. Wi-Fi eller mobiltelefoni, och är också nödvändigt för andra områden som tv- och radiosändningar i … Läs mer om ”Spektrumpolitik – vad är det?”