Ambassaden anordnar paneldebatt med fokus på jämställdhet i musikbranschen

kl. av |
Foto:  Andrew Childs
Foto: Andrew Childs

2011 gav regeringen i uppdrag till Statens musikverk i samverkan med Statens kulturråd och Konstnärsnämnden m.fl., att stödja och stimulera ett strategiskt och långsiktigt arbete i syfte att främja ökad jämställdhet inom musiklivet. Bakgrunden till beslutet var att könsfördelningen inom musikområdet fortfarande är kraftigt avvikande från ambitionen om jämn fördelning. Det gäller till exempel antalet kvinnliga musiker inom vissa genrer och andelen kvinnliga komponister. Det långsiktiga målet med satsningen var att bidra till att män och kvinnor blir mer jämställt representerade i musiklivet inom de musikgenrer där behovet är som störst. För en tid sen tog jämställdhetsminister Maria Arnholm tillsammans med Sveriges Komponister av Populärmusik (SKAP) och Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård, initiativ till en satsning på att öka jämställdheten i musiklivet. Satsningen går ut på att svensk musikbransch ska ligga i framkant även på dessa områden och vara inkluderande, relevant och öppen för att man på så vis kan skapa ett levande, lönsamt och rikt musikliv.

I Storbritannien finns det en tilltagande offentlig debatt kring den låga kvinnorepresentationen inom vissa sektorer och bland många högre positioner. Arbetslivet uppfattas i allt större utsträckning som ojämställt, något som inte minst är en realititet inom både den svenska och brittiska musikindustrin. En majoritet av de som arbetar inom musikbranschen som konsertarrangörer, agenter, managers, DJ:s och livebokare är män, ett faktum som också går igen i vem som tenderar att inneha höga positioner inom, bl.a. skivbolagsindustrin. 2013 var 76 % av band som spelade på en svensk festival dominerade av män, liksom 80 % av de som bokade banden. Sifforna är om än dystrare i Storbritannien.

Problematiken kring sexualiseringen av kvinnliga artister är numera ett återkommande diskussionsämne här i Storbritannien. bl.a. genomförde BBC Radio 4 för en tid sen en specialserie om kvinnor i musiken med fokus på sexism, sexualisering av kvinnliga musiker och hur kvinnor representeras; en serie som rönte stor uppmärksamhet. Artister såsom Lauren Mayberry i CHVRCHES och Charlotte Church har också trätt fram och kritiserat vad de uppfattar som kvinnohat riktat till kvinnliga musiker på nätet. Den senaste tiden har en rad ”skandaler” uppmärksammats; bl.a. en manlig kritikers sexistiska recension av en kvinnlig operasångerska, en chef på det brittiska fotbollsförbundets nedlåtande kommentarer om en kvinnlig medarbetare osv.

Med utgångspunkt i denna problematik och som en del i en långsiktig satsning med mål att belysa och skapa debatt kring frågor som rör jämställdhet, representation och mångfald inom musikbranschen, anordnade ambassaden nyligen en paneldiskussion på ambassadörens residens. Samtalet leddes av den välaktade BBC-journalisten och programledaren Janice Long och i panelen satt Jon Webster, verkställande direktör på Music Manager’s Forum; Marie Dimberg, grundare av D&D Management; Alison Wenham OBE, verkställande direktör på The Association of Independent Music och Alfons Karabuda, ordförande i SKAP. Syftet var att utifrån ett branschperspektiv, diskutera orsaker till den sneda könsfördelningen och vilka branschinitiativ som redan finns, och ska till, för att man ska kunna uppnå med jämlikhet på området.

Ambassadör Nicola Clase inledde samtalet med att presentera hur situationen ser ut och nämnde utredningen ”Makten över musiken” som visade att andelen manliga VD:ar på svenska bokningsbolag för ett par år sedan var 89 % och att andelen manliga VD:ar på musikförlag och skivbolag var 100 %. Med utgångspunkt i dessa siffror, som tyvärr inte har ändrats sig nämnvärt sedan dess, utbytte panel och moderator klarsynta reflektioner och egna erfarenheter; alla med en fast övertygelse om betydelsen av att öka mångfald och jämlikhet inom de kreativa näringarna. Införandet av kvotering i norska bolagsstyrelser för ett par år sedan togs upp som ett lyckat initiativ, samtidigt som det utrycktes en viss tveksamhet om det var den rätta vägen att gå i Storbritannien. Panelen var enig om att det är viktig att branschen inte gör ojämlikheter till ett individproblem, utan att det är ett strukturellt och samhälleligt problem. Alison Wenham påpekade att större skivbolag i mycket större utsträckning än mindre, präglas av ett hierarkiskt tänkande. Inte helt oväntat kanske men enligt henne är det tydligt att det finns ett glastak på större bolag som helt enkelt inte existerar bland de mindre. Alfons Karabuda framhöll att han tror att förändring kommer att komma av egoistiska skäl; det finns helt enkelt pengar att tjäna för branschen med mer mångfald, och påminde om hur en institution som Rättvisförmedlingen kan vara ett viktigt verktyg.

Kvällen såg en ypperlig uppslutning från den brittiska musikbranschen och i publiken satt allt ifrån representanter från intresseföreningar och fackliga organisationer på området till skivbolagsdirektörer, livebokare och bandmanagers. Debatten blev både intressant och engagerad och det framgick tydligt att frågan känns rätt i tiden för den brittiska musikbranschen. Det finns en stor entusiasm för ämnet och en vilja att agera. Något som framgick var att det bland både publik och panel fanns en nyfikenhet på de svenska erfarenheterna, vilket Marie Dimberg insiktsfullt delade med sig. Att ämnet engagerade kunde också skönjas i de många avslutande kommentarer och observationer som framfördes av publiken.

Ambassaden kan inte anordna en paneldebatt om musik utan att ha ett musikinslag. Samtalet avslutades därför med ett bejublat framförande av den Göteborgsbaserade artisten Sea Lion som med en ljuvlig röst och sin gitarr framförde tre sånger. Sea Lion ska snart påbörja arbetet med att spela in sin första skiva och det är roligt när ambassaden kan vara med och stötta en musiker i början av sin karriär.

Vi kommer att fortsätta arbetet med jämställdhet inom musikbranschen och de kreativa näringarna. Härnäst planerar vi att göra en DJ:skola för tjejer i samarbete med Rättviseförmedlingen, SI och en lokal kulturinstitution.

Du kan lyssna på samtalet här:

https://soundcloud.com/swedishembassyuk/gender-equality-music-panel

https://storify.com/swedeninuk/gender-equality-music-panel-swedish-residence

https://storify.com/swedeninuk

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *