Bryssel

Kreativa Europa och lånegarantin – något för de kulturella och kreativa näringarna i Sverige?

Nu börjar vi då äntligen närma oss ett slutligt beslut om det framtida samarbetsprogrammet för kultur- och medieområdet, Kreativa Europa. Den budget som slutligen kommer att beslutas kommer inte att vara lika stor som kommissionens ursprungliga förslag men likväl en liten ökning jämfört med nu gällande kultur- och mediaprogram. I programmet ingår något som man … Läs mer om ”Kreativa Europa och lånegarantin – något för de kulturella och kreativa näringarna i Sverige?”

Vad är och gör Rådssekretariatet?

…kanske någon frågar sig, om man händelsevis har hört talas om att det finns. På senare tid har deras roll uppmärksammats särskilt (åtminstone bland oss EU-byråkrater och hitresta politiker) genom ett antal strejker då man protesterat mot föreslagna försämringar i anställningsvillkoren. Mot bakgrund av den rätt (tror jag mig kunna säga) allmänt spridda bilden av … Läs mer om ”Vad är och gör Rådssekretariatet?”

Ökat intresse för EU:s kultursamarbete på regional och lokal nivå – en utveckling mot ett ”regionernas Europa”?

Sammanfattning. Intresset för EU:s roll inom kulturområdet förefaller ha ökat under de senaste åren, inte minst på regional och lokal nivå. Kanske börjar utvecklingen nu gå mot någon form av ”regionernas Europa” – åtminstone om man begränsar sig till att reflektera över kultursamarbetet? Det finns ett antal faktorer som leder i denna riktning. Det handlar … Läs mer om ”Ökat intresse för EU:s kultursamarbete på regional och lokal nivå – en utveckling mot ett ”regionernas Europa”?”

Och efter Irland kommer Litauen

Kulturministermöte ett sorts avslut för Irlands ordförandeskap

Förra veckan var det då dags för detta halvårs kulturministermöte – som också symboliserade ett sorts avslut för det irländska EU-ordförandeskapet. Den första juli är det för första gången dags för Litauen att ta över ordförandeklubban. Vad har då uppnåtts av det irländska ordförandeskapet inom kultur-, medie- och idrottsområdena? Ministrarna kunde i en första vända … Läs mer om ”Och efter Irland kommer Litauen”

”Connected-TV”– vad är det?

Kommissionen lade nyligen fram en så kallad grönbok där man listar ett antal frågor för konsultation med berörda aktörer på marknaden för audiovisuella medietjänster. Fokus för frågeställningarna är framför allt hur den ökade konvergensen mellan traditionell TV och internetbaserade audiovisuella tjänster, som till exempel innebär att internetinnehåll konsumeras direkt via traditionella TV-skärmar (så kallad Smart TV), kan tänkas påverka … Läs mer om ””Connected-TV”– vad är det?”