Bryssel

Och efter Irland kommer Litauen

Kulturministermöte ett sorts avslut för Irlands ordförandeskap

Förra veckan var det då dags för detta halvårs kulturministermöte – som också symboliserade ett sorts avslut för det irländska EU-ordförandeskapet. Den första juli är det för första gången dags för Litauen att ta över ordförandeklubban. Vad har då uppnåtts av det irländska ordförandeskapet inom kultur-, medie- och idrottsområdena? Ministrarna kunde i en första vända … Läs mer om ”Och efter Irland kommer Litauen”

”Connected-TV”– vad är det?

Kommissionen lade nyligen fram en så kallad grönbok där man listar ett antal frågor för konsultation med berörda aktörer på marknaden för audiovisuella medietjänster. Fokus för frågeställningarna är framför allt hur den ökade konvergensen mellan traditionell TV och internetbaserade audiovisuella tjänster, som till exempel innebär att internetinnehåll konsumeras direkt via traditionella TV-skärmar (så kallad Smart TV), kan tänkas påverka … Läs mer om ””Connected-TV”– vad är det?”

Att gå från ord till handling

Lars Noréns pjäs Fragmente. Foto: Patrik Gunnar Helin

Att jobba som EU-byråkrat innebär ofta att ett evigt manglande av olika texter i form av t.ex. förordningar, beslut och slutsatser där olika ord vägs och byts ut, kommatecken flyttas, ordens ordningsföljd ändras etc., allt i syfte att nå fram till en text som kan accepteras av alla medlemsstater och som dessutom blir någorlunda begriplig … Läs mer om ”Att gå från ord till handling”

Har kulturen en roll i EU:s utrikespolitik?

Har kulturen en roll i EU:s utrikespolitik? Vad talar vi om i detta sammanhang? Kommissionen har under hösten lett ett expertgruppsarbete som tagit fram rekommendationer om hur just kulturens roll ska kunna utvecklas i främst utrikesrelationen EU-Kina men också i ett lite bredare perspektiv. Kommissionen har också initierat en studie som har till syfte att … Läs mer om ”Har kulturen en roll i EU:s utrikespolitik?”

Europa för medborgarna eller medborgarna för Europa

EU-parlamentet, Rådet och Kommissionen

Ett Europa för medborgarna – det låter ju trevligt! Det är i vilket fall namnet på ett samarbetsprogram som nu förhandlas i rådet och Europaparlamentet. Det övergripande syftet med programmet är att öka kunskapen om EU och främja medborgarengagemang. Det kan ske dels genom att stärka hågkomst och kunskaper om unionens historia, dels genom att … Läs mer om ”Europa för medborgarna eller medborgarna för Europa”