Corcoran-museet läggs ner

kl. av | Taggar: ,

En av de mest dramatiska effekterna av hur den ekonomiska krisen drabbat kultursfären är uppsplittringen av Washington DCs äldsta privatägda konstmuseum, Corcoran Gallery of Art. Museet har haft ekonomiska problem sedan tidigt tvåtusental och ekonomin försämrades drastiskt under krisen, som inföll 2007. Inkomsterna från alla källor, inklusive entréavgifter har succesivt minskat. Man har sett en stark minskning av antalet besökare under krisåren, något som man i konstvärlden menar till stor del beror på konkurrensen från konstinstitutioner med fritt inträde i DC. Den tidigare chefen för institutionen hävdar dock i en kritisk artikel i Washington Post att museets problem till stor del bottnar i att man inte har byggt upp tillräckligt intressanta egna konstsamlingar. En av orsakerna till detta skulle vara att man inte som andra privata konstmuseer ställt krav på sina styrelsemedlemmar att bidra till detta.

Corcoran är inte bara ett av de äldsta privata konstmuseerna, grundat 1869, utan också ett av de få, som sedan 1890 också har en kontshögskola, the Corcoran College of Art and Design, knuten till sig.

Beskedet från Corcorans ledning att institutionen ska delas upp mellan George Washington University och the National Gallery of Art slog ner som en ”bomb” häromdagen. Förhandlingarna har ägt rum under stort hemlighetsmakeri. Det var däremot känt att det sedan något år fanns en dialog med University of Maryland, dit Michael Kaiser flyttar med sitt Art Management Institute, om ett eventuellt samgående.

Nu blir det inte så. Det blir istället George Washington University (GWU) som tar över konsthögskolan. Planerna är också att GWU tar över den vackra Beaux-Artsbyggnaden nära Vita huset och att the National Gallery of Art (NGA) inledningsvis tar ansvar för galleriets ca 17 000 konstverk. Efter en genomgång av samlingarna förväntas NGA förvärva upp till hälften av verken. Resten planerar man att fördela mellan olika museer runt om i landet, med prioritet för institutioner i Washington DC.

GWU kommer att bli ansvarig för den nödvändiga, omfattande renoveringen av den ärevördiga byggnaden, som beräknas kosta tiotals miljoner USD. Universitetet kommer söka donationer och Corcoran kommer bidra med vad de kan från sina magra källor.

Universitetet säger att högskolan ska få behålla sin identitet, men det blir universitetet som examinerar studenterna. Förvärvet av konsthögskolan är ytterligare ett led i universitetets expansion inom konstsektorn. Till hösten flyttar the Textile Museum med sina världsberömda samlingar ihop med GWUs museum i det historiska Woodhull House i centrala Washington DC.

Konstutställningar i Corcoranbyggnaden ska, enligt överenskommelsen, visas under namnet Corcoran Contemporary, National Gallery of Art. National Gallery förbinder sig också att upprätthålla ett Legacy Gallery i byggnaden där verk som har nära anknytning till institutionens historia ska visas. Inträde till galleriet blir fritt, något som beräknas förbättra besökstalen i en positiv riktning.

Tillkännagivandet kom med en viktig brasklapp. Den 7 april har satts som deadline för de tre parterna för att komma överens om detaljerna för samarbetet. Institutionernas chefer säger sig vara övertygade om att planerna kommer gå i lås, men luttrade betraktare av Washington DCs kulturvärld är inte lika övertygade med tanke på tidigare turer i ”Corcoransagan”.

Länkar om Corcoran:

http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/corcoran-gallery-of-art-and-college-to-be-taken-over-by-the-national-gallery-of-art-and-george-washington-university/2014/02/19/a236132e-9994-11e3-b88d-f36c07223d88_story.html

http://www.washingtonpost.com/opinions/the-corcorans-former-director-on-the-gallerys-long-history-of-mistakesto-survive-the-corcoran-should-have-been-more-elitist/2014/02/21/7be62e8c-9b0d-11e3-9080-5d1d87a6d793_story.html

http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/the-corcoran-gallery-is-going-away-just-as-its-mission-is-more-important-than-ever/2014/02/25/85969c64-9e41-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html

Det fördjupade nyhetsbrevet från Washington är en samproduktion av Kristina Rennerstedt och Britt-Marie Forslund.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *