Europa för medborgarna eller medborgarna för Europa

kl. av |
EU-parlamentet, Rådet och Kommissionen
Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen - inbjudande till demokratisk delaktighet?

Ett Europa för medborgarna – det låter ju trevligt! Det är i vilket fall namnet på ett samarbetsprogram som nu förhandlas i rådet och Europaparlamentet. Det övergripande syftet med programmet är att öka kunskapen om EU och främja medborgarengagemang. Det kan ske dels genom att stärka hågkomst och kunskaper om unionens historia, dels genom att uppmuntra medborgarna till demokratisk delaktighet genom att öka deras kunskaper om unionen politiska processer etc. Den som av en händelse har följt EU-politik under det senaste decenniet kan dra sig till minnes att just ökad kunskap om och delaktighet i EU:s processer var en av de frågor som vår dåvarande kommissionär, Margot Wallström, drev ganska hårt under 2000-talet. Dock fanns inte detta program riktigt tillgängligt för detta ändamål vid den tidpunkten. Många röster som hörs i den allmänna EU-debatten lyfter också fram just bristen på kunskap, demokratisk delaktighet (demokratisk underskott hävdar vissa) etc. som en förklaring till den relativt utbredda EU-skepticism som råder i ett antal medlemsstater. Framtiden får utvisa om detta program kan råda bot på denna skepticism (om det nu är önskvärt), men oavsett detta så torde insatser av kunskapshöjande karaktär och för ökat demokratiskt deltagande sällan vara av ondo. Och kan man någon gång i framtiden få slippa höra det lätt slitna uttrycket ”Det har dom bestämt i Bryssel” så kanske i alla fall något positivt har uppnåtts!

3 responses to “Europa för medborgarna eller medborgarna för Europa

  1. Hej
    Var får jag veta mer om programmets innehåll, mm – det glömde du säga!
    Själv jobbar jag tyvärr endast ideellt eftersom ämnet f n mest tycks vara tabu för landskapets utveckling med medborgarnas hjälp…
    Svara mig till angiven adress!

  2. Det är klart att det finns alltför lite delaktighet. Medborgarna känner sig åsidosatta på alla nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt. Kopplingen Medborgare/Besökare – när kulturinitiativ sätts i ett samhälleligt sammanhang – kan vara exakt det som behövs. Visst ska EU investera i medborgarinitiativ men inte som informationskampanjer. Hellre samarbete med konstnärer, stadsplanerare, lärare, bibliotekarier, arkitekter – lokalt och transnationellt samtidigt. EU är en otrolig plattform för utbyte av idéer, erfarenheter och konstruktiva misslyckanden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *