Europeiska soffpotatisar ett minne blott?

kl. av | Taggar: , , , ,

Kanske det. Åtminstone tror kommissionen att en europeisk vecka för idrott kan vara den rätta medicinen för att få upp oss européer ur sofforna.

Jag har i ett tidigare blogginlägg (http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/idrott-och-motion-en-eu-fraga/ ) nämnt kommissionens initiativ till att etablera en europeisk vecka för idrott. I förra veckan deltog jag i en konferens med just syftet att lansera och presentera ”The European week of sport”. Evenemanget är tänkt att köra igång i september 2015 och sedan bli ett återkommande årligt event.

Kommissionär Vassiliou konstaterade att detta är en högt prioriterad fråga för kommissionen och att konsultationer med berörda aktörer har pågått i över ett år. Vassiliou konstaterade vidare, mot bakgrund av det nyligen publicerade Eurobarometerresultatet om fysisk aktivitet(se ovan nämnda blogginlägg), att man inte kan se någon förbättring (snarare försämring) när det gäller fysisk aktivitet bland EU:s medborgare och att det därför behövs göras något för att förbättra läget. Veckan ska ses som ett redskap för att generera ökad fysisk aktivitet och fungera som en typ av paraplyevent för olika aktiviteter på nationell, regional och lokal nivå. Tanken är också att eventet gradvis ska utvecklas och växa. För 2015 gäller följande:

–          Eventet kommer att äga rum andra veckan i september som enligt statistik är den vecka då flest medborgare köper träningskort, går med i idrottsklubbar etc. Tanken är att ha olika fokus olika dagar under veckan.

–          Det blir en startkonferens i Bryssel och en särskild projektansökningsomgång kommer att genomföras för just denna vecka.

–          Man kommer att ta fram en kommunikationsstrategi, inkl. ett ”European week of sport label” för att öka synligheten. Tanken är att nationella, regionala och lokala aktiviteter ska få ansöka om att använda märket för aktiviteter inom ramen för denna vecka.

Finansiering kommer att ske inom ramen för Erasmus + programmet. För att eventet ska kunna genomföras bedömer kommissionen att det behövs utses nationella idrottskoordinatorer i alla medlemsländer. Man kommer också att på EU-nivå etablera en styrkommitté. Därutöver önskar man utse personer i medlemsländerna och på EU-nivå som kan fungera som ambassadörer för detta event.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *