FIFA och EU

kl. av | Taggar: , , , , , ,

Idag antog Europaparlamentet en resolution http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150604IPR62873/html/FIFA-Parliament-calls-for-new-interim-president) som bl.a. stödjer att besluten om att tilldela fotbolls-VM 2018 till Ryssland och 2022 till Qatar ska kunna ogiltigförklaras om de utredningar som nu startat skulle visa att besluten om att tilldela spelen till dessa länder föregåtts av mutor eller andra kriminella oegentligheter som påverkat besluten.

Som ni säkert kommer ihåg så genomförde Schweizisk polis i slutet av maj en razzia på ett hotell i Zürich där man, bland annat, grep högt uppsatta FIFA-medlemmar. Razzian genomfördes efter begäran av en amerikansk åklagare. Razzian uppgavs vara ett resultat av en tre år lång FBI-utredning och de gripna misstänks för olika former av korruption samt penningtvätt, bl.a. i samband med val av värdland till fotbolls-VM. Frågan har därefter varit en följetong i medierna och det fortsatta nystandet i härvan har bl.a. lett till att FIFA:s ordförande Sepp Blatter avgått.

FIFA, och för den delen också UEFA(den europeiska fotbollsfederationen), har i många år varit föremål för allehanda korruptionsanklagelser och det som väl egentligen är märkligast är att det dröjt så länge innan organisationen satts under lupp i form av en rättslig prövning. Att detta initiativ nu togs av FBI är något som många europeiska politiker har svårt att smälta. UEFA har naturligtvis tagit tillfället i akt att svära sig fri från eventuella korruptionskopplingar in i den egna organisationen genom ett tydligt avståndstagande från Blatter och fullt stöd till den undersökning som nu påbörjats av FBI. Michel Platini, UEFA:s ordförande, var också tidigt ute med att kräva Blatters avgång.

Vad vill då parlamentet mer att FIFA ska göra? Jo, man understryker bl.a. behovet av omfattande strukturreformer i organisationen – t.ex. ändring av stadgar – och betonar också betydelsen av ökad transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. EP uppmanar även FIFA att anta strikta etiska standarder och en tydlig uppförandekod.

Sverige har i rådet under flera års tid lyft dessa problem och med viss framgång fått in skrivningar i rådets arbetsplan för idrott som uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans se över möjligheterna att utveckla s.k. ”pledge boards”. Dessa innebär en möjlighet för idrottsorganisationer på olika nivåer att göra åtaganden om att respektera mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, jämställdhetsaspekter etc., inte minst vid beslut om tilldelning av stora mästerskap. Detta arbete bedrivs för närvarande i en expertgrupp där också många av idrottens organisationer deltar. Förhoppningsvis kan detta arbete, tillsammans med de brottsutredningar som nu startat, i förlängningen leda till bättre styrelseformer och ökad transparens i berörda organisationer och därigenom också minska risken för korruption i framtiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *