Grönt ljus för kulturella initiativ inför COP21 i Paris

kl. av | Taggar: , , , ,
Foto: Hanna Ljungh. Från videon Vedergällning. Bilden är beskuren
Foto: Hanna Ljungh. Från videon Vedergällning. Bilden är beskuren

I december kommer världens blickar vara riktade mot Paris och FN:s stora klimatkonferens COP21! Praktiskt taget alla länder, forskare och opinionsbildare är överens – det är nu det gäller – det är nu världens politiska ledare måste nå en överenskommelse för att kunna motverka den globala uppvärmningens negativa effekter för mänskligheten och vår planet. Klockan tickar runt sanningens ögonblick ”El momento de la verdad” – den här gången ropar klimatforskarna samstämmigt att det inte längre finns något svängrum för en urvattnad och mager climate deal, så som blev utfallet av klimatmötet i Köpenhamn 2009. Den här gången måste Moder jord få veto!

Inom i stort sätt alla områden talas det nu om vikten av långsiktigt hållbara lösningar – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Men en hållbar global utveckling förutsätter stort mod och beslutsamhet från makthavarna som samlas i Paris i december. Och tiotusentals intressenter kommer finnas på plats för att noga följa resultatet och händelseutvecklingen, men också för att kunna påverka och positionera sig runt den gröna graal som vid en lyckad förhandling kan generera nya jobb, innovationer och konkurrensfördelar på den globala marknaden.

Forskare, politiker, opinionsbildare, aktivister, journalister, lobbyister, företagare – men också konstnärer. Ja många känner sig kallade och inom kultursektorn har den globala kulturfestivalen ArtCop21 fångat in intresset när man under fyra månader adresserar klimatförändringarna inom olika konstformer med över 150 kulturprojekt i 19 länder och med ett givet fokus i Paris. ArtCop21 är organiserat av två internationella nätverkande organisationer för kultur och hållbar utveckling; COAL (Coalition for Art and Sustainable Development) och Cape Farwellsom båda genom olika partnerskap och konstprojekt vill skapa en positiv vision för en hållbar framtid. Cape Farwell initierades 2001 av den brittiske konstnären och filmaren David Buckland och har genom åren arbetat med hundratals konstnärer, designers, filmskapare och författare. COAL etablerades 2008 i Frankrike av ett miljöengagerat nätverk inom samtidskonst, forskning och hållbar utveckling. Huvudsyftet med verksamheterna är att i samverkan med kulturella arenor, NGO:s, forskning och näringsliv inspirera en ny konstnärsgeneration att arbeta med social- och miljömässig hållbarhet.

Även SI Paris satsar under hösten på att inom ramen för ett integrerat främjande tillsammans med svenska ambassaden, Business Sweden och Visit Sweden lyfta fram hållbarhetsfrågorna inför och under FN:s klimatkonferens under temarubriken Grön Attitude. Och vissa av programpunkterna på SI ingår också i ArtCOP21 som t ex samtidskonstutställningen D’aprés nature. Inom temat Grön attitude ryms allt från Fredrik Gerttens uppmärksammade dokumentär Bikes vs Cars, samtal med miljöengagerade artister som José Gonzales, hållbar fönsterrenovering med linoljefärg till ekologiskt byggande och en utställning med mattor tillverkade av överskott från textilindustrin och kasserade t-shirts. Flera av programpunkterna på SI Paris kommer förhoppningsvis kunna cirkulera vidare till andra städer inom ramen för Svenska institutets nya klimatsatsning kring vårt gemensamma ansvar att skapa mer hållbara städer.

Men är det verkligen konstens uppgift att ta på sig ett nyttoperspektiv för att påverka och främja en hållbar global utveckling? Vi känner igen den aktuella debatten om kulturens synergier kontra kulturens egenvärde och rätt att finnas till för sin egen skull och inte för att den nödvändigtvis ska behöva leda till en bättre värld. Men en politiskt engagerad och aktivistisk konstsyn med påverkans- och förändringsambitioner är ju långt ifrån nytt. Se bara på 1960- och 1970-talets alternativa proggrörelse som engagerade många konstnärer inom såväl bildkonst, litteratur och musik. Då var det närmast suspekt att inte vara politiskt engagerad med ambitioner att förändra världen. Från rött ljus till grönt ljus skulle man kanske kunna sammanfatta värderingsförskjutningen. Men trots ambitiösa satsningar som ArtCop21, COAL och Cape Farwell så förhåller sig alltjämt de flesta konstnärer som intresserar sig för frågeställningarna kring hållbarhet inte med ett nyttoperspektiv i förgrunden utan snarare med ett obundet iakttagande och reflekterande kring ett av vår tids stora dilemman.

Det gäller t ex konstnärsduon Bigert & Bergström som under ett par decennier framgångsrikt ägnat sig åt klimatfrågan på ett undersökande och utforskande sätt, bl a genom projektet The Weather War som SI tidigare har visat på Paris-institutet. The Weather War, somär sista delen i en filmtriologi om människans kontrollbehov, handlar om hur vi reagerar inför klimatförändringarna världen över. Hur skall vi agera i denna fråga? Skall vi anpassa oss eller bekämpa förändringarna? Vem har rätt att förändra klimatet?

Ett liknande perspektiv förenar också de tre konstnärer som SI i år har bjudit in till utställningen D’aprés nature ochsom visas i Paris t.o.m. 25e oktober. D’après nature visar verk av Hanna Ljungh, Åsa Sonjasdotteroch Henrik Håkansson, med naturen som huvudtema. Vad är natur och vilket förhållande har vi till naturen? Att naturen existerar av sin egen kraft är en självklarhet, men den är också ett kulturfenomen vars innebörder tolkas på olika sätt i olika tider och sammanhang vilket konsthistorien vittnar om. Naturen har alltid varit en källa till inspiration för konstnärer, men beroende på hur vi ser på naturen har den skildrats på olika sätt, vare sig romantiskt, storslaget, meditativt eller symboliskt, utopiskt och dystopiskt. Ett häftigt gräl med ett vattenfall, ett normkritiskt potatisland, en myggsvärm som hastigt förstenats till bild…

Utställningen D’aprés nature, som breder ut sig ända ut på institutets gårdsplan, presenterar olika bilder av människans samspel och ambivalenta förhållningssätt till naturen. En natur som idag både är föremål för en längtan efter något ursprungligt och äkta och samtidigt ett hot som med eskalerande klimatförändringar kan bli människlighetens största utmaning. Låt oss hoppas att politikerna vid förhandlingsbordet under COP21 sätter stopp för en sådan utveckling oavsett om konsten väljer att inta en politisk/aktivistisk roll eller en iakttagande/reflekterande roll.

Mats Widbom / Paris

 

Länkar för vidare information:

https://parissv.si.se/

http://www.saisonsuedoise.com/

https://si.se/ny-klimatsatsning-tar-grepp-om-den-hallbara-staden/

www.artcop21.com

www.projetcoal.org

www.capefarewell.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *