Har kulturen en roll i EU:s utrikespolitik?

kl. av | Taggar:

Har kulturen en roll i EU:s utrikespolitik? Vad talar vi om i detta sammanhang?
Kommissionen har under hösten lett ett expertgruppsarbete som tagit fram rekommendationer om hur just kulturens roll ska kunna utvecklas i främst utrikesrelationen EU-Kina men också i ett lite bredare perspektiv. Kommissionen har också initierat en studie som har till syfte att utveckla en mer övergripande strategi för hur EU ska kunna jobba vidare i denna fråga. I begreppet utrikesrelationer kan naturligtvis inkluderas såväl mer ”traditionell” utrikesdiplomati som handels-, utvecklings- och främjandepolitik.

Att kulturen kan spela en roll i den traditionella utrikesdiplomatin kanske inte är så svårt att förstå. Den har i alla tider fungerat som en form av smörjmedel, och ömsesidiga kunskaper om respektive lands kultur och kulturyttringar kan naturligtvis i vissa fall vara avgörande för lyckade utrikesförhandlingar. Också tanken att kulturen kan spela en roll i utvecklingspolitiken är ganska naturlig. Inte minst i länder där de demokratiska grundvalarna ännu inte är så starka kan kulturen spela en roll genom att möjliggöra för olika röster och åsikter att komma till tals och höras, och därigenom förhoppningsvis bidra till ökad yttrandefrihet och demokrati.

Kulturens roll i främjandepolitiken är också ganska naturlig sett ifrån en nationell synvinkel, som till exempel kulturens viktiga roll för att främja Sverigebilden i utlandet, men blir något mer komplex när man talar om EU. EU består av en stor mångfald av olika kulturer och man kan kanske fråga sig om detta kan (eller bör) ”EU-paketeras”. I vilket fall torde det krävas en balanserad och mycket pedagogisk ansats för att göra detta begripligt för så kallade tredje länder som kanske endast har vaga föreställningar om vad EU egentligen är för något. Det ska i vilket fall bli spännande att se vad kommissions initiativ kommer att leda till på lite sikt.

One response to “Har kulturen en roll i EU:s utrikespolitik?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *