Hur bekämpas uppgjorda matcher på bästa sätt?

kl. av |

Frågan om uppgjorda matcher har varit uppe på EU-dagordningen en tid och skapat en del krusningar på den annars relativt lugna idrottspolitiska ytan. Flera medlemsstater driver denna fråga mycket kraftfullt och vill så snart som möjligt få till bindande internationella regler för hur detta problem ska bekämpas. De sakliga argumenten har hittills varit ganska svävande och även om alla medlemsstater är medvetna om problemet så menar vissa att det inom medlemsstaterna redan finns regelverk för att hantera dessa frågor och att man därför bör skynda långsamt med att ta fram ett nytt internationellt regelverk. Eftersom det straffrättsliga regelverket dessutom är långt ifrån harmoniserat inom EU väcker även denna fråga en hel del diskussioner i idrottsrådsarbetsgruppen. Vad som nu är på dagordningen rör ett mandat till kommissionen att förhandla å EU:s vägnar om en möjlig konvention mot uppgjorda matcher inom ramen för Europarådet. Detta ställer på sin spets frågor om när EU kan sägas ha så kallad exklusiv kompetens, när kompetensen är delad mellan EU och medlemsstaterna samt när EU bara har stödjande kompetens (som till exempel gäller för idrott enligt artikel 165). Detta är också en fråga där några små, och vanligtvis ganska tysta, medlemsstater (till exempel Malta), har många och starka synpunkter på grund av att de har en stor marknad för spel och vadslagning som regleras nationellt. Europol har nyligen publicerat ett avslöjande om ett internationellt brottssyndikat med bas i Singapore, som misstänks ha varit inblandad i vadslagning på nära 400 uppgjorda matcher. Detta kommer sannolikt att bidra till ytterligare temperaturhöjning i diskussionerna i rådet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *