”Jump Start” möten

kl. av | Taggar: , , , , ,

På svenska konsulatet har vi tagit initiativ till något som kallas för ”Jump Start”-möten avsedda som en form av uppstart för nya samtal och relationer inom olika kulturfält och med syfte att bygga nätverk mellan svenska och turkiska kulturaktörer. Idén är ganska enkel. Vi har bjudit in ett antal svenska gäster till Turkiet för expertmöten, med oss som värdar, inom en mängd olika områden med ledande turkiska personer från respektive berört kulturområde. Vid dessa möten ser vi det som viktigt att ha med representanter för kulturinstitutioner, universitet och andra utbildningsområden samt politik, såväl som naturligtvis utövare från olika konstnärliga discipliner. Namnet ”jump start” är valt för att antyda att man med en gnista (av stimulans) kan ge liv och driva igång något. Hittills har fem ”jump start”-möten genomförts på några olika områden.

Om Dans – med inbjuden Anna Efraimsson (curator, producent, lärare på DOCH)
Om Arkitektur – med inbjuden Tor Lindstrand (ass. professor KTH, forskare Södertörns Högskola)
Om Design – med inbjuden Sara Kristofferson (gästprofessor Konstfack, designhistoriker)
Om Ungdomskultur – med inbjuden Ceylan Holago (projektledare Mångkulturellt Centrum)
Om Mentorskap – med inbjuden Helene Larsson Pousette (Enhetschef Svenska Institutet)

Anna Efraimsson
Anna Efraimsson

Varje möte omfattar tre moment. En fråga – riktande fokus på ett visst ämne eller tema, Ett påstående – som ger en relevant kontext för diskussionen och som kan fungera som en utgångspunkt och Ett föremål – i form av en bild, film eller annat material som kan hjälpa till att konkretisera diskussionen.

Än är det naturligtvis för tidigt att bedöma vad som kan uppnås med dessa möten, men hittills har de mottagits med stort intresse och har också lett till många konstruktiva initiativ och idéer om samarbeten. Det viktiga har också varit att just utveckla ett brett nätverk av kulturkontakter vilket tidigare har saknats. För varje möte och person som deltar breddar och utökar vi det bilaterala nätverkandet inom berörda områden, professionellt, institutionellt och akademiskt.

Helene Larsson Pousette
Helene Larsson Pousette

Särskilt inspirerande är den öppenhet och villighet att delta som ledande personer i den turkiska kulturen har visat, deras intresse av att få en inblick i svenska kultursammanhang och deras önskan om samarbete. Även om många i Turkiet känner till svensk populärkultur på export så är kännedomen om svensk kultur fortfarande relativt begränsad i Turkiet. Exempelvis vad gäller svensk designhistoria, den svenska moderna dansens utveckling, svensk arkitektur och många andra områden som kan vara av stort intresse i ett turkiskt perspektiv.

”Jump start”- möten planeras nu in under tre huvudsakliga områden för 2014 – 2016. Yttrandefrihet, Staden och Unga Turkiet. Dessa områden skall var och ett spänna över alla konstnärliga fält och områden för kulturproduktion, samtidigt som de skall inrymma sina egna specifika viktiga frågor och syften.

Yttrandefrihet
Syftet är att utifrån begreppet yttrandefrihet täcka in ett antal kritiska områden. Fokuserande på frågor rörande mångfald och pluralitet av röster, inklusive marginaliserade röster, samt på behovet av en ökad kännedom och kunskap om turkisk kultur i allmänhet.

Staden
Syftet är att använda detta med Staden till att omfatta flera olika fokusområden. Delvis motiverat av den starka urbanisering i Turkiet (2,4% -ig årlig förändring) och vad detta innebär i ett kulturellt och socialt perspektiv. Staden pekar också på behovet av att etablera ett bilateralt utbyte på kommunal nivå mellan institutionella parter, universitet, skolor och stadsbaserade festivaler och årliga evenemang.

Unga Turkiet
Unga Turkiet kommer omfatta projekt som inriktar sig mot barn och en yngre publik, och/eller projekt som använder ny media som kulturuttryck. Ett särskilt fokus kommer att ligga inom områden som mode, design, sociala medier, barnteater, film och litteratur. Syftet är också att utveckla hållbara projektsamarbeten inom utbildning, mentorskap och entreprenörskap vilka kan etablera långsiktiga bilaterala och multilaterala relationer mellan institutioner och organisationer. Inom många aktiviteter kommer även handelsfrämjandet spela en viktig roll.

Som sagt, dessa ”Jump start”- möten är bara i en uppstartsfas, men det är intressant att se hur snabbt saker kan startas upp och med en sådan påtaglig entusiasm från så många av inbjudna gäster och aktörer. Så småningom kommer fler rapporter om detta, om möten, kommande projekt och samarbeten på gång!

Turbo och Ceylan Holago
Turbo och Ceylan Holago

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *