Många nya perspektiv och infallsvinklar efter praktik på Smithsonian National Museum of Natural History

kl. av |

Gästbloggare Caroline Borgudd från Naturhistoriska riksmuseet har ”praktiserat” på Smithsonians Natural History Museum i sex veckor för att skaffa sig nya infallsvinklar och bredda sin horisont

Smithsonian National Museum of Natural History och dess nätverk är en guldgruva, både bokstavligen med 147 miljoner samlingsföremål, men också vad gäller medarbetarna och deras kompetenser. Det som gjort störst intryck på mig är just alla människor som jag har träffat och hur villiga de är att nätverka och dela med sig av sin syn om museets roll i dagens samhälle och hur man skapar värde i mottagarledet. Att museet är en ”mission driven” organisation innebär att allt i grunden handlar om att dela med sig av kunskap och erfarenhet och det har också präglat mina möten.

Caroline Borgudd från Naturhistoriska riksmuseet i Smithsonians Natural History Museum
Caroline Borgudd, Naturhistoriska riksmuseet

Museets arbetssätt utmärks av öppenhet och transparens. När högsta chefen Kirk Johnson är inbjuden till ett avdelningsmöte är det i form av en ”frågor och svar” från de anställda. Det är ett stöttande klimat, idéer verkar växa och frodas när de möts av ett positivt gensvar. Jag har upplevt att det finns plats för nya idéer från alla medarbetare. Museet är också mycket stolta över den utbredda volontärverksamheten. Museet har inte mindre än 1000 volontärer. Utbildning och motivering av dessa är en stor del av verksamheten.

Museet arbetar också med ”arbetstagarkörkort” både vad gäller att säkerställa att de anställda delar samma värden som museet men också i form av it-säkerhetskurser. Dessa är obligatoriska on-line kurser som kräver 70 % rätt för godkänt. Visst tog det emot att göra dessa prov, men utdelningen är kristallklar – alla har en gemensam bild av vad som gäller.

Det finns en ”fun-factor” som lyfter medarbetarna varje dag. Bake-offs i korridoren och lunchmöten med den obligatoriska pizza-biten avlöser varandra.

Det finns också utmaningar. Att arbeta inom Smithsonian är att navigera i komplexa vatten. Jag ser att det både finns konkurrens mellan Smithsonians 19 museer om resurser men även inom museet. Men jag tror att konkurrenssituationen ger en vakenhet och vässar idéerna.

Att vara beroende av extern finansiering tror jag också kan slipa produktutvecklingen. Cirka 40 % av museets kostnadstäckning kommer från enskilda bidragsgivare. Det gäller hela tiden att visa utåt att museet kan flytta fram positionerna, att lyfta den egna forskningen och att visa att museet är innovativt.

Jag har bara sett en bråkdel av den byråkratin som jag hör finns inom museet. Det var många pappersvändor för att få bli ”intern”, att få ett passerkort tog två veckor (inklusive fingersavtrycksprov och en utförlig brottsregisterkontroll) och att få tillbaka utlägg för befogade kostnader kändes bitvis som ett heltidsarbete.

Utbytet har gett mig så mycket mer än jag kunde förvänta mig. Genom att titta in i en annan museiverksamhet har jag kunnat se Naturhistoriska riksmuseet tillgångar på ett nytt sätt. Det känns viktigt att få tillgång till ett kontinuerligt lärande.

Min kommande rapport besvarar följande fråga: Hur behåller ett ledande nationellt naturhistoriskt museum sin lokala målgrupp? I rapporten kommer följande frågor att besvaras:

  • Vad betyder en lokal besökare för ett nationellt museum
  • Vilka hinder finns det för att skapa relevans hos en lokal målgrupp
  • Vilka målsättningar en lokal familj har med ett museibesök
  • Vilka kriterier som finns hos målgruppen vid val av museum
  • Hur Smithsonian uppfattas idag av en lokal målgrupp
  • Rekommendationer och vägar framåt för att skapa lokal relevans

Min rapport presenteras i mitten av september för Naturhistoriska riksmuseet och Smithsonian National Museum of Natural History. Läs gärna även den första bloggen om detta utbyte: http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/omsesidigt-larande-om-kommunikation-och-marknadsforing-nar-naturhistoriska-riksmuseet-moter-smithsonian/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *