Music Moves Europe… med riktat stöd på EU-nivå?

kl. av | Taggar: , ,
Foto: Mikael Schultz
Foto: Mikael Schultz

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, anordnade EU-kommissionen med kommissionären för utbildning, kultur, ungdom och idrott Tibor Navracsics i spetsen, ett evenemang i Bryssel om ett riktigt hjärteprojekt som tagit närmare tre år att sjösätta: lanseringen av ett nytt sätt att stödja musikområdet som sådant. Kommissionen har sedan 2015 uppmärksammat musikbranschen där de ser anledning till att fokusera sitt stöd till området på ett annat sätt. Som det är idag bygger stödprogrammet Kreativa Europa på en gränsöverskridande mobilitetslogik. Det handlar i grunden om samarbetsprojekt mellan EU-länder och mellan EU-länder och tredje land. Kommissionens musikinitiativ handlar om att skapa ett särskilt riktat stöd till musikområdet, som undergrupp eller eget programområde till ett större kulturprogram är oklart, men klart är att kommissionen och området själva har tagit till sig tanken till fullo.

Hur detta kan komma att realiseras på längre sikt är beroende av många saker, främst utrymmet i den kommande långtidsbudgeten för EU från och med 2021. Det finns krafter, även internt inom kommissionen, som argumenterar för dubblering av stödet till kultur och musikområdet som sådant tackar naturligtvis inte nej till en kommande större satsning. Vem skulle inte det? På lanseringen i Bryssel var det knökat med intressenter från hela Musikeuropa, över hundra stycken. Ett antal av dem var också inbjudna att kommentera själva initiativet vilket de följaktligen gjorde med positiva ord.

 

Här en bild på det brev till stöd för EU-kommissionens initiativ som europeiska musikorganisationer hade skickat ut dagen till ära. Foto: Mikael Schultz
Här en bild på de europeiska musikorganisationernas loggor som dagen till ära skickade ut ett gemensamt till stöd för EU-kommissionens initiativ. Foto: Mikael Schultz

Europaparlamentet har däremot varit lite mer tveksamma under processens gång men som senast i oktober 2017, efter att ha sagt nej året innan, accepterade de att allokera en viss summa till denna så kallade ”förberedande åtgärd” (eng. preparatory action): en slags prövostöd eller pilotprojekt i mindre omfattning. I detta sammanhang handlar det faktiskt inte om så mycket medel alls – 1,5 miljoner Euro (cirka 15 miljoner SEK) – men det är framtidsutsikterna om en större satsning som många vill föreställa sig.

Men vad är det som Kommissionen ser som behov och vad är det för utmaningar som musikområdet har? Retoriken handlar om mångfald, talang och konkurrenskraft. I korthet kan man säga att EU-kommissionen har identifierat musikområdets stora ekonomiska potential för EU och vill därför vara med om att hålla kvar och utveckla områdets framgångar. En ekonomisk logik med kulturpolitisk retorik? Icke desto mindre handlar de konkreta insatserna om distribution och digitalisering (online och livemusik), dvs tillgång till musik, artist- och repertoarutveckling och att ytterligare höja kompetensen för musikskapare och företag att lyckas att konkurrera på en global marknad samt exportfrämjande insatser. För visst handlar det om en näring som genererar både arbete och stora inkomster – men för musikälskare kanske det viktigaste – nya och spännande musikupplevelser!

Ja, så här ser det ut, Sinnebilden av evenemang på EU-nivå är ofta ett möte runt ett eller flera stora bord. Fota Mikael Schultz
Ja, så här såg det ut. Sinnebilden av evenemang på EU-nivå är ofta ett möte runt ett eller flera stora bord. Foto: Mikael Schultz

Hur som helst kommer specificerad information om ansökningsomgången ut för denna ”förberedande åtgärd” i april i år och det är meningen att beslut om vilka som för stöd ska kunna tas under det tredje eller fjärde kvartalet 2018. På längre sikt kommer vi också att få se om EU-kommissionens tankar kommer att utveckla sig till något fullskaligt och något som följer musikbranschens behov och önskemål! Detta i diskussion med rådet och Europaparlamentet förstås!

 

Länk till mer information om EU-kommissionens initiativ hittar du här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *