Nu börjar höstens arbete i EU-land

kl. av | Taggar: , , ,
Här är stora delar av den svenska representationens personal utanför vår egen byggnad i Bryssel. Bilden togs när representationen hissade regnbågsflaggan på dagen mot Homo- bi och transfobi den 17 maj 2017
Här är stora delar av den svenska representationens personal utanför vår egen byggnad i Bryssel. Bilden togs när den svenska representationen hissade regnbågsflaggan på dagen mot homo- bi och transfobi den 17 maj 2017. Foto: Daniel Holmberg

Alla EU:s institutioner har sommaruppehåll under augusti, vilket betyder att det är nu i september som processerna vaknar till liv igen och gatorna kring rådets och kommissionens byggnader åter myllrar av tjänstemän. Och efter en intensiv internationell politisk vår och sommar blir det allt tydligare att den övergripande uppgiften för EU-samarbetet är att värna enighet i och om EU. Inte minst en enighet i förhållningssättet till Brexit och förstås också en enighet i förhållande till tredje land – Ryssland, Turkiet, USA och Kina bland andra.

Det är uppenbart att man i Bryssel också ser att en tid av reflektion måste följas av en tid av handling. Det finns allt starkare krafter som menar att diskussionerna om det tankepapper från kommissionen om olika alternativ för hur EU ska gå vidare nu lämnas till förmån för klarläggande och vägval.  Europeiska rådet ska i början på nästa år presentera rådsslutssatser i denna viktiga framtidsfråga. Och inte minst ska Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hålla sitt årliga State of the Union-tal nästa vecka på morgonen den 13 september.

Med mina uppgifter att representera den svenska regeringen i frågor som rör kultur, audiovisuella frågor och idrott fattas inte arbetsuppgifter. Det estniska ordförandeskapet kommer under hösten att fortsätta sitt arbete som påbörjades den 1 juli och förhoppningsvis föra en hel del av sina ambitioner i mål.

Av särskilt intresse är att den estniska kulturministern Indrek Saar vid olika tillfällen har tagit upp kulturens roll i Estlands kamp för sin självständighet, och inte minst påmint om att denna kamp benämndes ”Den sjungande revolutionen”.

För övrigt har Estland valt att, på kulturområdet, fokusera på arbetet att främja tillgång till kultur med fokus på publikutveckling via digitala medel. Därutöver fortsätter det estniska ordförandeskapet arbetet med att utveckla EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser. Och under hösten intensifieras arbetet med förberedelserna för det europeiska året för kulturarv 2018 på både nationell och europeisk nivå.

Det audiovisuella området domineras fortfarande av arbetet med revideringen av det audiovisuella mediedirektivet (AV-direktivet), ett direktiv som reglerar tillgången till tv-sändningar av på traditionell och icke-linjär karaktär (on-line och video-on-demand).

På idrottsområdet lyfter det estniska ordförandeskapet idrottstränarnas roll i samhället, vilket betyder att en så kallad rådsslutsats ska antas där EU:s medlemsstater ska bli överens om hur man skulle kunna arbeta vidare för att stärka förståelsen för idrottstränarnas roll i samhället.

Ja, detta är något av innehållet för höstens arbete för ert kulturråd vid Sveriges representation vid EU i Bryssel som redan nu, förr eller senare, berör dryga 500 miljoner EU-invånare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *