Översättarworkshop

kl. av | Taggar: , , , , , ,

För många länder är översättning ett hinder för eventuella bilaterala kulturutbyten vilket naturligtvis påverkar tillgängligheten till både samtida litteratur, drama och historiskt viktiga verk. Med detta i åtanke beslutade jag mig för att skapa en översättarworkshop med inriktning på översättning från svenska till turkiska för att se om vi på detta vis dels kan öka utbudet av översättningar men också väcka uppmärksamhet för svensk litteratur och dramatik.

I samarbete med litteraturagenten AnatoliaLit och veteranöversättaren Ali Arda satte vi ihop en veckas program med fokus på att utveckla professionell översättning. Projektet är ett försök att skapa en ny generation av översättare och att uppmuntra till att få fram fler kvalitetsöversättningar mellan svenska och turkiska. Under ledning av Ali Arda arbetade sex stycken översättare med texter av författarna Elisabeth Östnäs och Jessica Schiefauer. Ett intensivt arbetande försiggicks på svenska forskningsinstitutet där workshopen var förlagd. Under veckan fick översättarna besök av förlag och redaktörer vilket gav dem möjlighet att dels knyta kontakter men framförallt att få tillfälle att ställa frågor, träffas och få en bättre förståelse för yrkesområdet. Naturligtvis dök även frågor upp om censur och självcensur vilket diskuterades med en del intressanta vinklingar.

Konversation med förlag
Pegasus förlag på besök
Grupparbete m Elisabeth
Grupparbete med Elisabeth

grupparbete2

Elisabeth Östnäs och Jessica Schiefauer var själva närvarande under två dagar, vilket gav översättarna en möjlighet att få arbeta sida vid sida med dem för att kunna gå djupare in i deras texter. Vi var lyckosamma då vi fick tillstånd att visa den nysläppta filmen Girls Lost, regisserad av Alexandra-Therese Keining, för en sluten grupp inbjudna gäster. Filmen bygger på Jessica Schiefauer bok Pojkarna vars text översättarna arbetade med. Det gav ytterligare en dimension för frågor kring översättning då Jessica fick svara på vikten av och hur man översätter och tolkar mellan medier; Vad försvinner? Vad blir kvar av texten? Blir filmen till ett helt annat verk?

De två författarna
De två författarna
Innan visning av filmen Girls Lost
Innan visning av filmen Girls Lost
Frågestund efter filmen
Frågestund efter filmen

Veckan avslutades i två steg, det första med att Elisabeth Östnäs och Jessica Schiefauer presenterade ett personligt urval av några svenska författare som de tyckte att vi alla borde titta närmare på. Det antecknades flitigt bland de närvarande förlagen. I nästa steg under kvällen läste Elisabeth ur sin bok Turid varefter samma text lästes av en av översättarna, följt av Jessicas läsning ur boken Pojkarna och därefter läsning av den turkiska översättningen. Närmare sjuttio företrädare från förlagsvärlden med redaktörer och agenter var inbjudna där ett flertal uttryckte att översättningarna var utmärkta och intresserade av Elisabeth och Jessicas författarskap.

Murat Özsoy läser Elisabeth Östnäs text
Murat Özsoy läser Elisabeth Östnäs text

De turkiska förlagen visar helt klart ett stort intresse för svensk litteratur och de vill få mer insikt och mer kunskap. Med stöd av Statens kulturråd har under 2015 nya turkiska översättningar av fem Strindberg pjäser översatts, som under våren kommer att ges ut av det turkiska förlaget Everest. Även delar av samtida svensk dramatik har översatts vilka kommer att presenteras under året.

lyssna
Förlagen lyssnar

Turkiet är en växande och viktig marknad så vi hoppas verkligen att genom sådana här initiativ kunna presentera svenska författare i olika litterära genrer, dels för förlag men även för en bredare turkisk publik samt även uppmuntra utvecklingen för fler välbehövliga professionella översättare.

Vi alla
Vi: Översättarna, författarna och Amy Spangler från AnatoliaLit

http://www.anatolialit.com/

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *