Svensk-brittiskt kultursamarbete ett ljus i Brexit-mörkret

kl. av | Taggar: ,
Sage Gateshead
Konserthuset Sage Gateshead där konferensen Thinking/International ägde rum.

Hur kommer den brittiska kulturen att påverkas av Brexit? Kommer omvärlden att vilja samarbeta med Storbritannien efter utträdet? Bryr sig resten av Europa ens om att landet lämnar EU?

Medan den politiska turbulensen tilltar i maktens centrum diskuteras Brexit och dess effekter intensivt i den brittiska kulturvärlden. Oron är stor. Enligt de undersökningar som gjorts är över 90 procent av landets kulturutövare djupt kritiska till utträdet. Många frågar sig hur Brexit kommer att påverka exporten av landets kultur och kreativa näringar och vad som ska hända när brittiska kulturutövare, företag och organisationer inte längre kan söka EU-stöd från till exempel Kreativa Europa. Andra frågor som diskuteras är hur lagstiftningen kring bland annat arbetsrätt och upphovsrätt ska se ut när EU:s lagar inte längre gäller och hur det ska gå med flexibiliteten och mångfalden i brittisk kultur.

Härom veckan deltog jag i konferensen Thinking/International i Newcastle i nordöstra England, där frågorna ovan stod i fokus. Konferensen anordnades av North East Culture Partnership på det storslagna konserthuset Sage Gateshead, och tog avstamp i en undersökning som gjorts kring internationellt kultursamarbete i regionen. Undersökningens resultat är nedslående: sedan det stod klart att Storbritannien ska lämna EU har regionens kulturella samarbeten med andra europeiska länder sjunkit med 14 procent, medan samarbeten med icke-europeiska länder gått ner med 33 procent. Alarmerande siffror redan innan utträdet ägt rum, menade arrangörerna.

Under dagen medverkade institutioner som British Council, Arts Council och Creative Industries Federation, chefer för regionens kulturinstitutioner, konstnärer, kulturutövare, regionala politiker, jurister och ett par diplomater. Tongångarna var mörka, och flera politiker och andra beslutsfattare uttryckte sin frustration över hur lite information de får om vad som händer i Brexit-förhandlingarna och vilka planer som finns för kultursektorn. Sverige lyftes dock fram som det europeiska land som flest kulturinstitutioner samarbetat med de senaste åren, och som många planerade att fortsätta samarbeta med. En anledning till det nära samarbetet mellan nordöstra England och just Sverige är att många i regionen känner ett släktskap med de nordiska länderna, bland annat beroende på geografisk belägenhet och historiska band. Minst lika viktigt är dock det samarbetsavtal som finns mellan Västra Götalandsregionen i Sverige och regionen North East i England.

Avtal
Samarbetsavtalet skrivs under av Katti Hoflin, kulturchef, och Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Avtalet mellan regionerna har funnits i flera år och förlängdes bara ett par veckor innan Thinking/International-konferensen ägde rum. Då kom en delegation från Västra Götaland till nordöstra England för att besöka flera av områdets främsta kulturinstitutioner och signera de nya avtalen. Jag och en kollega från ambassaden var med under deras besök och fick en inblick i regionens kulturliv. Flera nationella center för kultur är belägna i nordöstra England, som barnlitteraturcentret Seven Stories i Newcastle och National Glass Centre i Sunderland. Vi besökte också Hullabaloo, det nya scenkonsthuset för barn och unga i Darlington, och Saltwell Park i Gateshead där en västsvensk trädgård planeras, en plats där svenska kulturevenemang ska kunna äga rum i framtiden.

I en tid då den brittiska kulturvärlden oroar sig över framtiden utanför EU får samarbetsavtal av det här slaget mycket stor vikt. På konferensen i Newcastle beskrevs internationella samarbetsavtal mellan länder och regioner som vägen fram inom kulturen. ”Om inte politikerna i London har konkreta planer kan vi åtminstone göra vad vi kan och skriva avtal med länder och regioner vi vill samarbeta med” konstaterade flera deltagare, och lyfte fram det svensk-brittiska kultursamarbetet som ett ljus i mörkret.

Mer om konferensen Thinking/International i Newcastle: http://www.case4culture.org.uk/

Mer om samarbetsavtalet mellan Västra Götaland och North East England: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kulturregionen/nyheter/forlangt-avtal-om-kultursamarbete-med-north-east-england/

Representanter från Västra Götaland och North East England på plats i Saltwell Park där en västsvensk trädgård ska anläggas hösten 2019.
Representanter från Västra Götaland och North East England på plats i Saltwell Park där en västsvensk trädgård ska anläggas hösten 2019. Foto: Conny Brännberg
Hullabaloo
Scenkonst för barn och unga på Theatre Hullabaloo i Darlington Hippodrome. Foto: Pia Lundberg
John Mowbray från North East Culture Partnership och Conny Brännberg från Västra Götalandsregionen undertecknar avtalet.
John Mowbray från North East Culture Partnership och Conny Brännberg från Västra Götalandsregionen undertecknar avtalet. Foto: Ann Nilsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *