Tagg: alkoholreklam

Ett nytt AV-direktiv

Nu börjar det så smått röra sig vad gäller kommissionens förväntade förslag till ett reviderat AV-direktiv. Kommissionens målsättning är att förslaget ska kunna antas i början av juni och det kommer att åtföljas av diverse dokument i form av konsekvensbeskrivning, rapport från tidigare genomfört s.k. refit-arbete etc. Förslaget kommer nu de närmaste månaderna att bli … Läs mer om ”Ett nytt AV-direktiv”

Ursprungslandsprincip eller destinationslandsprincip?

Ja, kanske inte världens mest upphetsande rubrik men den kan sägas spegla en av flera mer principiella frågor som nu diskuteras i rådet som en följd av bl.a. kommissionens ”Grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld” (se tidigare blogginlägg http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/connected-tv-vad-ar-det/ ) och ”Meddelande om Europeisk film i den digitala tidsåldern – Att förena … Läs mer om ”Ursprungslandsprincip eller destinationslandsprincip?”