Tagg: EU

Försökskaniner på högsta EU-nivå

Mötesrummet på plan 5 för dagens ministerråd. Foto: Mikael Schultz

I måndags (den 5 december) skedde det. Den nya rådsbyggnaden ”Europabyggnaden”, som bl.a. kommer att inhysa EU:s alla regeringschefer när de möts i Europeiska rådet, behövde en teknisk ”repetition”. Arbetsgruppen för idrott fick då agera ”försökskaniner” i syfte att trimma in ljudsystem och annan teknisk apparatur. Alla vi representanter från medlemsstaterna (jag sitter också i … Läs mer om ”Försökskaniner på högsta EU-nivå”

Landat i EU-land – d.v.s. Bryssel

Efter att ha arbetat nu i en dryg vecka i det som verkligen kan sägas vara ”EU-land” har jag installerat mig så pass att jag kan koncentrera mig på arbetet och börja med det som jag är anställd att göra – ”att tillvarata svenska intressen och verka för att svenska ståndpunkter får genomslag inom områdena … Läs mer om ”Landat i EU-land – d.v.s. Bryssel”

Hur ökar vi medborgarnas insyn, delaktighet och inflytande i EU-arbetet?

Genom att läsa mina blogginlägg kanske… Skämt åsido. I en statlig utredning (SOU) ”EU på hemmaplan” har man försökt att besvara just den frågan. Det är en utredning som tillsattes av den förra regeringen med Maria Strömvik, universitetslektor i Lund, som utredare(länk http://www.regeringen.se/contentassets/e14fa0ed28d34271b3ea94da154b7968/eu-pa-hemmaplan-sou-201610.pdf). Utredningens syfte: Utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer … Läs mer om ”Hur ökar vi medborgarnas insyn, delaktighet och inflytande i EU-arbetet?”

Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?

Som jag nämnt i en tidigare blogg(http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/vad-far-eu-gorainte-gora-pa-omradena-kultur-och-idrott/ så har EU endast stödjande och kompletterande befogenheter på kulturområdet.  Det innebär att det är högst ovanligt med lagstiftningsakter och att rådet i stället, med enhällighet, ofta antar slutsatser eller resolutioner som inte är rättsligt bindande. Rådet kan i sina slutsatser t.ex. uppmana kommissionen att föreslå åtgärder inom … Läs mer om ”Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?”

Idrott och motion – en EU-fråga?

Det har knappast undgått någon som läser dagstidningar och andra medier att Sverige har många idrotts- och hälsointresserade individer (åtminstone om man utgår från föreställningen att utbudet i medierna i någon mån speglar samhällsintresset i stort). Det har skrivits såväl artiklar som artikelserier om ”träningshets” och s.k. ”elitmotionärer”, som en växande grupp där träningen kan … Läs mer om ”Idrott och motion – en EU-fråga?”