Tagg: EU

Hur ökar vi medborgarnas insyn, delaktighet och inflytande i EU-arbetet?

Genom att läsa mina blogginlägg kanske… Skämt åsido. I en statlig utredning (SOU) ”EU på hemmaplan” har man försökt att besvara just den frågan. Det är en utredning som tillsattes av den förra regeringen med Maria Strömvik, universitetslektor i Lund, som utredare(länk http://www.regeringen.se/contentassets/e14fa0ed28d34271b3ea94da154b7968/eu-pa-hemmaplan-sou-201610.pdf). Utredningens syfte: Utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer … Läs mer om ”Hur ökar vi medborgarnas insyn, delaktighet och inflytande i EU-arbetet?”

Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?

Som jag nämnt i en tidigare blogg(http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/vad-far-eu-gorainte-gora-pa-omradena-kultur-och-idrott/ så har EU endast stödjande och kompletterande befogenheter på kulturområdet.  Det innebär att det är högst ovanligt med lagstiftningsakter och att rådet i stället, med enhällighet, ofta antar slutsatser eller resolutioner som inte är rättsligt bindande. Rådet kan i sina slutsatser t.ex. uppmana kommissionen att föreslå åtgärder inom … Läs mer om ”Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?”

Idrott och motion – en EU-fråga?

Det har knappast undgått någon som läser dagstidningar och andra medier att Sverige har många idrotts- och hälsointresserade individer (åtminstone om man utgår från föreställningen att utbudet i medierna i någon mån speglar samhällsintresset i stort). Det har skrivits såväl artiklar som artikelserier om ”träningshets” och s.k. ”elitmotionärer”, som en växande grupp där träningen kan … Läs mer om ”Idrott och motion – en EU-fråga?”

En ny berättelse om Europa

Min företrädare Henrik Selin speglade i sitt nyhetsbrev ” Berättelsen om Europa 2.0 – och kulturens roll i dess tillblivelse”          (http://www.regeringen.se/sb/d/6085/a/187186 ) på ett förtjänstfullt sätt de tankar och idéer som finns för att stärka den gemensamma Europatanken m.m. Bl.a. nämnde han att Philippe Kern, grundare av brysselbaserade konsultfirman KEA European Affairs, föreslagit att bjuda … Läs mer om ”En ny berättelse om Europa”

Europeiskt kulturforum i Bryssel den 4-6 november

Europeiska kommissionen organiserar vartannat år ”European Culture Forum” i Bryssel. Det är ett tillfälle för alla s.k. ”stakeholders” att mötas och diskutera aktuella kulturpolitiska frågor. Kommissionen förutser runt 1200 deltagare från hela Europa och kommissionens ordförande Manuel Barroso är inbokad att hålla inledningsanförandet. Förutom Barroso kommer såväl kommissionär Vassiliou och ordförande i Europaparlamentets kulturutskott, Doris … Läs mer om ”Europeiskt kulturforum i Bryssel den 4-6 november”