Tagg: The Voice of Europe

Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?

Som jag nämnt i en tidigare blogg(http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/vad-far-eu-gorainte-gora-pa-omradena-kultur-och-idrott/ så har EU endast stödjande och kompletterande befogenheter på kulturområdet.  Det innebär att det är högst ovanligt med lagstiftningsakter och att rådet i stället, med enhällighet, ofta antar slutsatser eller resolutioner som inte är rättsligt bindande. Rådet kan i sina slutsatser t.ex. uppmana kommissionen att föreslå åtgärder inom … Läs mer om ”Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?”