Vi som bloggar

Här hittar du information och kontaktuppgifter till kulturråden.

Berlin

Nina Röhlcke

För Kulturrådsbloggen i Berlin

Kulturråd i Berlin från och med 1 september 2014.
Nina Röhlcke har lång erfarenhet av teater- och kulturproduktion, bland annat vid Uppsala Stadsteater, LAVA och nu senast på Kulturhuset Stadsteatern. Hon är utbildad teaterproducent vid Dramatiska Institutet. Nina Röhlcke är delvis uppvuxen i Tyskland.

Kontakt: nina.rohlcke [a] gov.se

Bryssel

Mikael Schultz

För Kulturrådsbloggen i Bryssel

Kulturråd i Bryssel sedan september 2016. Mikael Schultz kommer närmast från sin tjänst på Kulturdepartementet som ansvarig för departementets internationella samordning. Han har under åren arbetat i många olika internationella sammanhang, inte minst med EU-frågor och kulturens roll i utrikes relationer.

Kontakt: mikael.schultz [a] gov.se

Istanbul

Suzi Ersahin

Suzi Ersahin

För Kulturrådsbloggen i Istanbul

Kulturråd i Istanbul sedan 1 september 2013. Suzi Ersahin har tidigare varit verksam på Konstnärsnämnden där hon arbetade med samordning av det internationella utbytesprogrammet Iaspis.

Kontakt: suzi.ersahin [a] gov.se

London

Ellen Wettmark

Ellen Wettmark

För Kulturrådsbloggen i London

Kulturråd i London från och med 1 augusti 2013. Ellen Wettmark har arbetat på Statens kulturråd sedan 2007, senast som ställföreträdande enhetschef vid myndighetens enhet för scenkonst, musik, bild och form.

Kontakt: ellen.wettmark [a] gov.se

Moskva

Stefan Ingvarsson

För Kulturrådsbloggen i Moskva

Stefan Ingvarsson är kulturråd i Moskva sedan september 2015. Innan dess var han konstnärlig ledare för festivalen Stockholm Literature. Han är också kulturjournalist och har haft olika uppdrag som skribent, översättare, moderator och producent i eget företag.

Kontakt: stefan.ingvarsson [a] gov.se

Paris

Mats Widbom

För Kulturrådsbloggen i Paris

Chef för Svenska institutet i Paris samt kulturråd vid Svenska ambassaden i Paris sedan 2012. Mats Widbom har tidigare arbetat som kulturråd i Washington D.C., museichef vid Världskulturmuseet i Göteborg samt som konstnärlig ledare för Riksutställningar.

Kontakt: mats.widbom [a] si.se

Peking

Mathias Lafolie

För Kulturrådsbloggen i Peking

Kulturråd i Peking från och med 1 september 2014.
Mathias Lafolie har länge verkat som frilansande teaterregissör, både i Sverige och utomlands, främst i Kina, där han återkommande arbetat sedan 2007. Sedan september 2013 har han en professur vid Centrala Teaterakademien i Peking. Mathias Lafolie har haft flera förtroendeuppdrag inom scenkonstområdet.

Kontakt: mathias.lafolie [a] gov.se

Pretoria

Hedda Krausz Sjögren

För Kulturrådsbloggen i Pretoria

Hedda Krausz Sjögren har en djup förankring i det svenska kultur- och samhällslivet och har arbetat bland annat som producent, regissör och dramaturg. Hon har under senare år samarbetat med och haft uppdrag för ett stort antal aktörer inom kultursektorn, civilsamhället och myndighetsvärlden, bland andra Riksteatern, Afrikagrupperna och Dramaten.

Kontakt: hedda.krausz [a] gov.se

Washington

Linda Zachrison

För Kulturrådsbloggen i Washington

Kulturråd i Washington från och med 15 mars 2015. Linda Zachrison har varit konstnärlig chef för Parkteatern i Stockholm och har tidigare bl.a. varit avdelningschef på Svenska Filminstitutet och VD för Cirkus Cirkör. Hon har varit verksam som skribent, kommunikatör och producent, marknadsförare och regissör inom teater, dans och film och har under en period varit politiskt sakkunnig på Utbildnings- och Kulturdepartementet. Hon är utbildad teater- och filmvetare.

Linda är föräldraledig fram till 31 december.

Kontakt: linda.zachrison [a] gov.se

Stefan Hansen

För Kulturrådsbloggen i Washington

Vikarie för kulturrådet i Washington DC under perioden 3 juli-31 december. Stefan Hansen har arbetat som scenkonstproducent, verksamhetsledare och konstnärlig rådgivare på bland annat Teater Sagohuset, Göteborgsoperan och kulturhuset Mains d'Œuvres i Paris. Han har projektlett aktörsamverkans-, MR- och konstnärliga utbytesprojekt och produktioner samt EU-projekt internationellt. Han har även bl.a. varit regionråd i Stockholm för Teaterförbundet och ledamot i Teatercentrums styrelse. Stefan är utbildad scenkonstproducent vid Stockholm Dramatiska Högskola.

Kontakt: stefan.hansen@gov.se

För Kulturrådsbloggen i Washington

Kontakt: