Young Voices – Genç Sesler 2014 – engagerade diskussioner kring viktiga frågor

kl. av | Taggar: , , , , , , ,

Det är ett nöje att arrangera och delta i seminarier i Turkiet. Här tycks alltid ett brinnande engagemang och entusiasm finnas bland publiken. Kanske är det en direkt följd av en ständigt närvarande och utmanande politisk kontext. Man kan nästan alltid kan räkna med en pigg och het debatt vid varje arrangemang. Vid våra två första presentationer inom ramen för den månadslånga projektsatsningen Young Voices –Genç Sesler 2014 har detta verkligen också varit fallet. Projektet startade i början av november i Ankara med presentationer under seminarierubriken Children’s Culture: Managing the Future. Samtalet blev just brinnande hett. Inbjudna var Ulrika Lindblad, kulturstrateg från Stockholms stad, Katti Hoflin, som varit chef för Dunkers Kulturhus och som är tillträdande chef för Stockholms stadsbibliotek , Sara Ohlsson, planeringschef för SVT:s barnkanal samt Benny Marcel, biträdandegeneraldirektör för Statens Kulturråd. I fokus stod frågor om hur framtiden kan gestalta sig kring nya kommunikationsutmaningar och strategier i relation till barn och deras tillgång till kultur. Denna utgångspunkt för diskussionen visade sig omedelbart ha en resonans i den samtida turkiska politiska verkligheten.

Panelen i Ankara
Panelen i Ankara
Sarah Ohlsson
Sarah Ohlsson

På liknande sätt blev tvådagarskonferensen Making Children’s BooksCommon Ground: What do we write about when we write, and what do we draw when we draw?”i Istanbul under förra veckan verkligen spännande. Den i huvudsak turkiska publiken var angelägen om att få diskutera snåriga frågor om censur och demokrati liksom om specifika teman rörande allt från barnäktenskap och skilsmässa till sexuella övergrepp och incest. Den öppenhet och det mod med vilket dessa frågor debatterades offentligt var imponerande  och synpunkterna rörande ansvaret hos barnboksförfattare och illustratörer vad gäller dessa allt annat än lätta frågor var inspirerande. På seminariet ställdes frågor som: Vilka ämnesområden eller skrivsätt är viktigast för både författare och publik? Vad är det som vi inte kan eller bör skriva om? Vem eller vad sätter dessa begränsningar? Vilka är de viktigaste trenderna inom barnboksutgivningen i Turkiet och Sverige? Våra inbjudna var ledande barnboksförfattare och illustratörer från både Sverige och Turkiet. De svenska paneldeltagarna var författarna Åsa Lind, Pernilla Stalfelt och Sara Teleman samt illustratörerna Emelie Östergren och Moa Schulman. De inbjudna turkiska deltagarna representerar några av de mest kända namnen inom turkisk barnlitteratur; Can Göknil, Sevim Ak, Sara Şahinkanat, Simla Sunay och Görkem Yeltan. Det är naturligtvis omöjligt att kort sammanfatta sammanlagt fjorton timmars (!) intensiva diskussioner i en enkel blogg, men en av de viktigaste frågorna som aktualiserades var hur censur lika mycket verkar genom ett sinnestillstånd som genom ett direkt medel för auktoritär kontroll. En annan intressant tanke som både Åsa Lind och Sevim Ak talade om och som senare upprepades av talare från båda länderna var att demokrati är en förutsättning för att kunna skapa en öppenhet och tillgänglighet, en plats och ett rum, som möjliggör och tillåter barn att få ta del av kultur.

Åsa Lind
Åsa Lind
Författare och illustratörer
Författare och illustratörer

Behovet av att skydda och även utveckla de grundläggande demokratiska rättigheterna för barn är avgörande för att vi skall kunna främja ett öppet samhälle. Utan dessa rättigheter kan inte kultur förmedlas, blomstra och nyskapas. En intressant aspekt i diskussionen om demokrati var att demokrati inte bara är ett abstrakt begrepp, utan snarast utgör en central dimension i föräldrars erfarenheter och för deras förmåga att förmedla värderingar till sina barn genom bilder och berättelser. FN: s konvention om barnets rättigheter ligger till grund för programmet Young Voices – Genç Sesler 2014, vilket också innebär att det har varit särskilt intressant med nämnda samtal och diskussioner. Pernilla Stalfelt gav en särskilt tyngd i det hela genom sin presentation av sin bok Alla barns rätt, en bok som just är baserad på Barnkonventionen.

Pernilla Stalfelt
Pernilla Stalfelt
Emelie Östergran, Sara Teleman, Can Göknil
Emelie Östergren, Sara Teleman, Can Göknil

Under tvådagarskonferensen påpekades det från turkiskt håll upprepade gånger att det föreligger begränsningar i och inskränkningar av yttrandefriheten när man skriver för barn. Parallellt med en enhällig uppfattning om dessa svårigheter uttrycktes en enhällig vägran av alla deltagare att låta detta utgöra ett hinder för att uttrycka sig och skriva om angelägna ämnen. Illustratörveteranen Can Göknil uttryckte det tydligt. Trots att hon möter alltmer restriktiva villkor och restriktiv miljö så vägrar hon att tillåta någon att censurera henne eller att hindra henne att uttrycka det som hon tycker är angeläget och viktigt. I en anda av öppna diskussioner och med en så stark inspiration från personer som Can Göknil ser vi längtansfullt fram emot nästa tvådagarskonferens med titeln Making Children´s Voices Heard! – “Look at me! See me write!” som går av stapeln redan 2-3 december.

Workshop med Emelie Östergren och Moa Schulman
Workshop med Emelie Östergren och Moa Schulman
Storytelling workshop med studenter på Isik universitet
Storytelling workshop med studenter på Isik universitet

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *