Young Voices – Genç Sesler 2014

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,

YoungVoices2014_logox33

Denna vecka inleder vi Young Voices – Genç Sesler 2014, ett omfattande projekt som följs upp med ytterligare fyra seminarier innan årets slut. Avsikten är att projektet skall vara ett fortsatt årligt evenemang med förhoppningen om att vi härigenom kan investera i och lägga grunden för ett bilateralt kontinuerligt, framåtblickande och långtgående uppmärksammande av barn- och ungdomskulturen.

I november i år firas 25-årsdagen av FN:s konvention om barns rättigheter. Bekant för många är att den svenska regeringen under ett flertal år har arbetat med att implementera konventionen inom ett antal olika verksamhetsområden i det svenska samhället. Nyligen skrev utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin och barnminister Åsa Regnér en artikel om FN:s barnkonvention och ambitionen om att konventionen skall antas som svensk lag.

Barnkonventionens artiklar 12, 13, 14 och 31 definierar inte bara barns rättigheter i fråga om yttrandefrihet och tillgång till kultur, utan markerar också det grundläggande rörande respekten för barns egna uppfattningar. Konventionen uttalar att ”När vuxna fattar beslut som rör barn, har barn rätt att säga vad de tycker ska hända och deras åsikter ska beaktas”. Genom projektsatsningen Young Voices – Genç Sesler 2014 vill vi inte bara fokusera på vad vi som vuxna säger till barn, vad vi tror att de ska höra, se eller lyssna på, men också, inte minst, på hur barn och ungdomar själva kan vara en aktiv part. Enligt konventionen ska barn ha rätt till yttrandefrihet och denna rätt innefattar ”frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer”.

Vi lever i ett föränderligt och i många avseenden kritiskt skede när det gäller media och kommunikation, yttrandefrihet, informationsflöden och påverkansprocesser. Nya teknologier och beteenden förändrar inte bara villkoren för hur vi kommunicerar, men också möjligheterna liksom själva etiken inom kommunikation. Spännande kulturmöjligheter skapade för, med och av barn liksom vad gäller deras egna kulturella deltaganden öppnar sig här, samtidigt som barns integritet, säkerhet och välbefinnande i en växande sociala media online-värld måste uppmärksammas och garanteras.

Young Voices – Genç Sesler 2014 kommer att lyfta denna typ av frågor och förhoppningsvis inrättas genom projektet ett forum för gemensamma diskussioner kring desamma. Vad som är viktigt och avgörande är att vi uppmärksammar, är medvetna om och understödjer det sätt på vilket barn och unga ramar in, skapar och samproducerar denna nya värld. Alla som har barn eller arbetar med barn är medvetna om hur oerhört snabbt de unga tar in och klarar av nya kommunikationsformer. Innehållet i internet, i sociala medier och kultur i allmänhet kopplas i allt högre grad till barn och unga. Det är nödvändigt att finna former för att möta dessa nya realiteter och utmaningar på ett sätt som gör att barns och ungas röster hörs inom kulturen och på ett sätt som kan garantera grundläggande frågor om demokrati, jämlikhet och öppenhet. Barnkonventionen betonar också ”vikten av varje folks traditioner och kulturella värden när det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling”. Genom att sammanföra svensk och turkisk kompetens inom områden som barnlitteratur, teater, nycirkus, public service, utbildning, kulturpolitik, sociala medier etc. tror vi att vi kan och kommer att bidra till att skapa viktiga gemensamma utbyten som kan främja barn och ungas rättigheter till kultur.

Projektet startar den 4 november 2014 i Ankara med seminariet: Children’s Culture: Managing The Future “The future ain’t what it used to be!” Fyra talare har bjudits in: Ulrika Lindblad, kulturstrateg för barn och unga på Kulturförvaltningen i Stockholms stad, Katti Hoflin, tillträdande chef för Stockholms Stadsbibliotek, tidigare chef för Dunkers kulturhus, Sara Ohlsson, planeringschef på SVT:s barnkanal och Benny Marcel, avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Kulturrådet samt Berkun Oya, regissör och dramatiker. Kommande fyra seminarier kommer att hållas i Istanbul under rubrikerna Making Children´s Books – ”Common Ground: What do we write about, and what do we draw when we draw”, Symposium on Children´s Rights – “Making the Child´s Rights a Reality: Ombudspersons for Children” samt Making Children´s Voices Heard! – “Look at me! See me write!”. Den 5 november öppnar utställningen Upside Down – ”Contemporary Voices of Swedish Illustration i Istanbul.

De olika evenemangen kommer att rapporteras genom denna blogg samt via Twitter och via vår nya Facebook-sida, Office of Cultural Affairs – Sweden in Istanbul, https://www.facebook.com/SwedeninTurkey?ref=bookmarks.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *