Redaktion

Har du synpunkter på bloggarnas innehåll eller struktur kan du kontakta oss.

Bästa sättet är att använda e-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se För mer generella frågor om Kulturdepartementets verksamhet kan du skicka ett meddelande till oss via registrator.

Mediumansvarig för bloggen är Kulturdepartementets expeditions- och rättschef Daniel Ström.

vincent

Britt-Marie Forslund

Handläggare, Sveriges ambassad i Washington

Susan Berg

Arbetar som kommunikationsansvarig på Kulturdepartementet

Mårten Frankby

Kulturråd i Moskva sedan 2010. Mårten Frankby har tidigare arbetat i Vitryssland där han har verkat som lektor för Svenska institutet samt som chef för Centret för svenska studier i Minsk. Kontakt: marten.frankby [a] gov.se

Joakim Stymne

Statssekreterare, Kulturdepartementet

Carl Otto Werkelid

Carl Otto Werkelid var kulturråd i London åren 2008-2013. Den 1 augusti 2013 tillträder Ellen Wettmark tjänsten som kulturråd i London.

Gunilla Weckström

Arbetar som kommunikatör på Kulturdepartementet

Kristina Rennerstedt

Kulturråd i Washington D.C. sedan 2012. Kristina Rennerstedt har tidigare arbetat som statssekreterare på Justitiedepartementet samt som chef på Statens Kulturråd.

Tomas Lindman

Kulturråd i Bryssel från och med augusti 2012. Tomas Lindman har tidigare arbetat med internationella frågor som departementsråd på Kulturdepartementet, varit föredragande i riksdagens EU-nämnd samt ambassadråd vid svenska ambassaden i Bratislava. Kontakt: tomas.lindman [a] gov.se

Eva Ekeroth

Kulturråd i Peking sedan 2010. Eva Ekeroth har tidigare arbetat vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai och där ansvarat för kultur- och Sverigefrämjandet.

Pia Erson

Arbetar som handläggare på Kulturdepartementet. Är redaktör för bloggen.

Stina Wegberg

Arbetar som kommunikatör på Kulturdepartementet.

Marika B Lagercrantz

Kulturråd i Berlin sedan 2011. Marika Lagercrantz har tidigare arbetat som skådespelare och regissör.

Lena Adelsohn Liljeroth

Kultur- och idrottsminister

Niklas Arnegren

Kulturfrämjare på det honorära generalkonsulatet i New York

Martin Schibli

Curator

Alfons Karabuda

President på ECSA, European Composer and Songwriter Alliance

Gustaf Kjellin

Curator

Hilda Wenander

Praktikant på enheten för press, kultur och näringsliv på ambassaden i Berlin

Martina Törnvall

Praktikant på ambassaden i London

Angelica Ruckstuhl

Praktikant på enheten för press, kultur och näringsliv på ambassaden i Berlin

Lovisa Emanuelsson

Praktikant på ambassaden i London

Claire Parsons

Koreograf och konstnärlig ledare

Gisela Fridén

Journalist.

Annamaria Nygren

Dramatiker

Pella

Praktikant på ambassaden i London

Pia Erson

Arbetar som handläggare på Kulturdepartementet. Är redaktör för bloggen.

sookia2

Marianne Andersson

Arbetar som kommunikationsassistent på Kulturdepartementet

Cloudnine AB

angelica

Boris Vasic

Arbetar som presskommunikatör på Kulturdepartementet. Tillfälligt ansvarig för bloggen.

Ellen Wettmark

Kulturråd i London från och med 1 augusti 2013. Ellen Wettmark har arbetat på Statens kulturråd sedan 2007, senast som ställföreträdande enhetschef vid myndighetens enhet för scenkonst, musik, bild och form. Kontakt: ellen.wettmark [a] gov.se

hedda

Hedda Krausz Sjögren har en djup förankring i det svenska kultur- och samhällslivet och har arbetat bland annat som producent, regissör och dramaturg. Hon har under senare år samarbetat med och haft uppdrag för ett stort antal aktörer inom kultursektorn, civilsamhället och myndighetsvärlden, bland andra Riksteatern, Afrikagrupperna och Dramaten.

Mats Widbom

Chef för Svenska institutet i Paris samt kulturråd vid Svenska ambassaden i Paris sedan 2012. Mats Widbom har tidigare arbetat som kulturråd i Washington D.C., museichef vid Världskulturmuseet i Göteborg samt som konstnärlig ledare för Riksutställningar. Kontakt: mats.widbom [a] si.se

Suzi Ersahin

Kulturråd i Istanbul sedan 1 september 2013. Suzi Ersahin har tidigare varit verksam på Konstnärsnämnden där hon arbetade med samordning av det internationella utbytesprogrammet Iaspis. Kontakt: suzi.ersahin [a] gov.se

Malin Liljeskog

Arbetar som kommunikatör på Kulturdepartementet

Eleonor Johansson

Arbetar som presskommunikatör på Kulturdepartementet.

Sookia Carlsson

Arbetar som kommunikatör på Kulturdepartementet. (Tjänstledig)

Mikael Schultz

Kulturråd i Bryssel sedan september 2016. Mikael Schultz kommer närmast från sin tjänst på Kulturdepartementet som ansvarig för departementets internationella samordning. Han har under åren arbetat i många olika internationella sammanhang, inte minst med EU-frågor och kulturens roll i utrikes relationer.

Ann Nilsen

Kulturhandläggare på ambassaden i London

Nina Röhlcke

Kulturråd i Berlin från och med 1 september 2014. Nina Röhlcke har lång erfarenhet av teater- och kulturproduktion, bland annat vid Uppsala Stadsteater, LAVA och nu senast på Kulturhuset Stadsteatern. Hon är utbildad teaterproducent vid Dramatiska Institutet. Nina Röhlcke är delvis uppvuxen i Tyskland. Kontakt: nina.rohlcke [a] gov.se

Mathias Lafolie

Kulturråd i Peking från och med 1 september 2014. Mathias Lafolie har länge verkat som frilansande teaterregissör, både i Sverige och utomlands, främst i Kina, där han återkommande arbetat sedan 2007. Sedan september 2013 har han en professur vid Centrala Teaterakademien i Peking. Mathias Lafolie har haft flera förtroendeuppdrag inom scenkonstområdet. Kontakt: mathias.lafolie [a] gov.se

Eva Dahlén

Arbetar som kommunikatör på Kulturdepartementet

Linda Zachrison

Kulturråd i Washington från och med 15 mars 2015. Linda Zachrison har varit konstnärlig chef för Parkteatern i Stockholm och har tidigare bl.a. varit avdelningschef på Svenska Filminstitutet och VD för Cirkus Cirkör. Hon har varit verksam som skribent, kommunikatör och producent, marknadsförare och regissör inom teater, dans och film och har under en period varit politiskt sakkunnig på Utbildnings- och Kulturdepartementet. Hon är utbildad teater- och filmvetare. Kontakt: linda.zachrison [a] gov.se

Stefan Ingvarsson

Stefan Ingvarsson är kulturråd i Moskva sedan september 2015. Innan dess var han konstnärlig ledare för festivalen Stockholm Literature. Han är också kulturjournalist och har haft olika uppdrag som skribent, översättare, moderator och producent i eget företag. stefan.ingvarsson [a] gov.se

ewakumlin

pia18