Amerikansk media hårt drabbad av den ekonomiska krisen

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Denna blogg är baserad på en rapport skriven av Jakob Sundin, praktikant på Sveriges ambassad.

Amerikansk media har drabbats hårt av den ekonomiska kris som covid-19 har medfört. Visserligen har konsumtionen av nyhetsmedia ökat, men annonseringsintäkterna har minskat. Lokalmedia har drabbats hårdast; på flera håll i landet har lokala mediahus tvingats säga upp anställda och stoppa åtminstone den tryckta upplagan av tidningen.

Flertalet fackföreningar, tankesmedjor och andra institutioner som representerar amerikansk media försöker sätta press på USA:s kongress och vädjar om ett tillfälligt ekonomiskt krisstöd till lokalmedia runtom i landet. Det senaste förslaget om ett nytt federalt stimulanspaket inkluderade ett sådant stöd. Paket röstades igenom av representanthuset den 15 maj, men kommer med största sannolikhet inte ta sig förbi senaten och presidenten. Samtidigt har vissa institutioner och företag startat sina egna krisprogram för att hjälpa media – dessa program kan tillfälligt underlätta för en del journalister och mediahus, men är för småskaliga för att ha någon effekt på amerikansk media i stort. Ett potentiellt federalt stöd skulle kunna ge en mer storskalig effekt – men många utmaningar för lokalmedias långsiktiga ekonomiska situation kvarstår.

De stora förändringarna i det amerikanska vardagslivet som covid-19 har medfört har haft stora ekonomiska konsekvenser för många branscher – inte minst media. Intresset för och konsumtionen av nyhetsmedia har visserligen ökat markant i och med krisen, då allt fler ständigt söker efter den senaste informationen om pandemins framfart; faktum är att stora mediahus som CNN, NBC News, New York Times och Washington Post har haft några av sina bästa dagar sett till besöksantal online under de senaste månaderna, enligt Washington Post. Däremot är detta ingen garanti för en stabil finansiell situation, då det finns viss osäkerhet kring hur annonsförsäljningen fortsatt kommer se ut. Detta har TV-industrin redan fått erfara; Wall Street Journal rapporterar den 12 maj att stora annonsörer som General Motors och PepsiCo överväger att dra tillbaka åtaganden om annonsering i TV, och fler storföretag kan följa. Så kallade ”ad buyers” uppskattar att TV-kanalerna totalt riskerar att förlora mellan en och en och en halv miljard dollar på grund av inställda annonseringar inför nästa kvartal.

Än värre är situationen för lokalmedia. Redan innan pandemin och den medföljande ekonomiska krisen varnades om hur media på lokal nivå runtom i USA haltade ekonomiskt och riskerade att gå under. Nu har nedskärningar, uppsägningar och permitteringar blivit ett faktum på flertalet lokala mediahus. Vissa tidningar, som Dallas Morning News, har tvingats sänka lönerna för sina anställda. Andra har tvingats till mer drastiska åtgärder – Tampa Bay Times har avskedat 11 anställda. ”Det finns en stor aptit för vad vi gör just nu, men samtidigt är de annonsörer som möjliggör vår verksamhet under enorm press”, sade Tampa Bay Times chef Paul Tash i en intervju med Washington Post.

I Seattle har det veckovisa magasinet The Stranger avskedat 18 anställda och slutat trycka tidningen helt, och dagstidningen Seattle Times har förlorat nära nog all lokal annonsförsäljning, enligt en artikel i Buzzfeed. Underhållningsbranschen, muséer, restauranger och bilhandlare är några exempel på tidigare stora annonskällor för tidningen, men alla har drabbats hårt av krisen och tvingats dra tillbaka sina annonser. Onlinetrafiken hos tidningen har ökat – men i och med att många annonsörer vägrar visas i samband med nyheter om covid-19 har inkomsten per visad annons minskat med ungefär 40%, enligt Buzzfeed. Antalet prenumerationer på digitala utgåvor har stigit, men inte tillräckligt för att täcka de förlorade annonsintäkterna.

Nu söker lokalmedia efter en lösning för att undvika undergång. Enligt Rick Edmonds vid Poynter Institute, en organisation som bedriver undervisning och forskning i journalistik, kan vissa nyhetsorganisationer nu behöva vända sig till lån och stöd från myndigheter. Detta är något som nyhetsorganisationer länge försökt undvika, enligt Edmonds, i ett försök att hålla sig neutrala och fristående från staten – men nu finns inte så många andra val.

Således har en mängd aktörer inom mediabranschen sedan början av april anropat USA:s kongress att ge stöd åt lokalmedia, för i dagsläget finns inga lån eller bidrag att tillgå. Fyra nationella mediaorganisationer, News Media Alliance, National Association of Broadcasters, National Newspaper Association och America’s Newspapers, som tillsammans representerar tusentals lokala mediahus, skrev den 9 april ett gemensamt brev till kongressen där de vädjade om att nästa federala stimulanspaket måste innehålla stöd för lokal journalistik. Även fackföreningen NewsGuild och flertalet mediainstitutioner och organisationer, ledda av PEN America och Common Cause, vädjade till kongressen om samma sak.

Ett flertal kongressledamöter har uppmärksammat samma fråga. Den 8 april skrev 19 demokratiska senatorer ett brev till senatens majoritets- resp. minoritetsledare Mitch McConnell och Chuck Schumer, samt ordförande resp. vice ordförande i Senate Committee on Appropriations, Richard Shelby och Patrick Leahy, i vilket de bad om att nästa federala stimulanspaket bör innehålla stöd för lokal journalistik och media. Ett par veckor senare, den 20 april, skrev 240 av de 435 ledamöterna i USA:s representanthus under ett brev till president Trump, vari de vädjade om att lägga en del av den federala budgeten på annonsering i lokalmedia runtom i landet, som en form av stöd.

Förslaget om att ge federalt stöd till lokalmedia har inte enbart fått stöd av kongressledamöter från både Demokraterna och Republikanerna, utan dessutom av den amerikanska befolkningen. En opinionsmätning av Gallup publicerad 7 maj visar att två tredjedelar av amerikanerna vill att ett nytt federalt stimulanspaket ska innehålla stöd till lokalmedia, och runt hälften av amerikanerna är oroade över att en nyhetsorganisation i deras lokalområde skulle kunna drabbas illa av ekonomiska svårigheter.

Den 15 maj röstades ett nytt stimulanspaket igenom av det demokratstyrda representanthuset, och den här gången inkluderades möjligheten för lokala mediahus att få stöd i form av lån för småföretag. Förslaget väntas dock röstas ned av den republikanska majoriteten i senaten, och även om det skulle gå igenom där har president Trump redan uttalat sig om att han i så fall kommer använda sin vetorätt för att stoppa det. Stimulanspaketet inkluderar mycket mer än bara stöd till lokalmedia; motståndet handlar inte primärt om den frågan, men som en konsekvens finns alltså än så länge inget federalt stöd för lokalmedia.

En del fristående organisationer och företag har däremot startat fonder och program för att underlätta. Local Media Association har startat The COVID-19 Local News Fund, ett program som ger stöd åt oberoende och familjeägda mediahus. International Women’s Media Foundation har skapat The Journalism Relief Fund, som erbjuder upp till 2000 dollar i bidrag till kvinnliga journalister som upplever svåra ekonomiska motgångar, riktat mot exempelvis de som har förlorat jobbet på grund av pandemins följder. National Geographic har startat en nödfond som ger finansiellt stöd i syfte att hjälpa journalisters fortsatta arbete och rapportering om pandemin.

Även big tech-företag som Facebook och Google investerar miljontals dollar i sina respektive journalistikprojekt, som syftar till att stöda lokalmedia och nyhetsorganisationer runtom i världen som möter ekonomiska svårigheter som en följd av pandemin.

De ekonomiska svårigheterna för amerikansk media, inte minst lokalmedia, är oroande. Till och med de mediahus som har fått ett ökat antal läsare och prenumeranter under pandemin har totalt sett ändå tappat ekonomiskt på grund av ett bortfall i annonsintäkter. Situationen tycks fortfarande gå mot det sämre – annonsörer i lokalmedia har på många håll tvingats avbryta sin annonsering helt, och flera av de stora företag som har kunnat hålla ut längre börjar även de dra ner på annonseringen. Tryckt press blir värst drabbad, och vi kommer troligen kunna se ett samband där de mediahus som har anpassat sig bäst till digitaliseringen kommer klara sig lindrigast undan krisen.

Då kongressen ännu inte har röstat igenom något stöd åt lokalmedia tvingas de hårdast drabbade söka stöd på andra håll. En del institutioner och företag har startat fonder och program som ämnar ge stöd åt amerikansk lokalmedia, men även om dessa kan hjälpa enstaka journalister och tidningar är de för småskaliga för att rädda lokalmedia i stort. De ekonomiska svårigheterna är så pass utbredda att endast ett stöd från federalt håll kan göra en tydlig skillnad på kort sikt – långsiktigt kommer mediahusen återigen behöva se över sin strategi för att generera intäkter.

Jakob Sundin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.