Åter i Bryssel – vad händer?

kl. av | Taggar: , , , , , , , ,

Jag är åter i Bryssel sedan ett par veckor och kan konstatera att det är en hel del intressant som hänt under ledigheterna och som kommer att hända under våren inom mina bevakningsområden. Vad gäller det förstnämnda så tänker jag bl.a. på utvecklingen i Polen – där den polska regeringen bl.a. beslutat om ändringar i den lagstiftning som styr public service radio/tv på ett sätt som riskerar att hota mediefrihet och mångfald och strida mot rättsstatens grundläggande demokratiska principer – som nu är föremål för ett särskilt förfarande från kommissionens sida.

Det nederländska ordförandeskapet har så sakta kommit igång med sina prioriteringar inom kultur- och audiovisuella området. Fokus ligger på digitalisering av kulturarvet och hur internetportalen Europeana ska kunna utvecklas och finansieras framöver. Även arbetet med hur kulturen och den interkulturella dialogen kan bidra till att stärka integrationen av migranter och flyktingar förväntas fortsätta under våren. På det audiovisuella området kommer man att lägga tyngdpunkten på spridning/rörlighet för audiovisuella verk inom ramen för den digitala inre marknaden och därtill hörande förväntade förändringsförslag rörande upphovsrätt och AV-direktivet. En konferens med denna inriktning kommer att äga rum i Amsterdam den 3-4 mars.

På upphovsrättsområdet har rådet nu precis börjat behandlingen av förslaget till förordning om flyttbarhet över gränserna för innehållstjänster online. Fler förslag förväntas inom upphovsrättsområdet under året. Därutöver kommer kommissionen även att genomföra en översyn av Satellit- och kabeldirektivet – vars syfte är att klarerar rättigheter över gränserna -som förväntas följas av ett förslag till uppdaterat direktiv så att även online-sändningar omfattas.

Även på idrottsområdet händer en hel del. Det nederländska ordförandeskapet fokuserar på frågor som rör idrottens integritet och man har så smått börjat behandla ett förslag till slutsatser i rådet med särskild inriktning på stora sportevenemang och vad man kan dra för erfarenheter från dessa, samt inte minst vilka krav som bör ställas – t.ex. vad gäller respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga regler – då man utser värdskap för stora idrottsevenemang. Arbetet handlar också om att genom att utveckla goda styrningsformer (”good governance”) få till stånd ett ändrat beteende, inte minst hos internationella idrottsorganisationer. Även på dopningsområdet förväntas det hända saker då antidopningsorganisationen Wada nyligen kommenterat en rapport från en oberoende kommission som identifierat ett antal åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med problem med dopning inom främst friidrotten.

Ser med andra ord ut att bli en intressant vår!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *