Att göra staden där man bor ens egen

kl. av |

Birgitta Notlöf, Livstycket, visar upp ett av organisationens tyger.
Birgitta Notlöf, Livstycket, visar upp ett av organisationens tyger. Fotograf: Ann Nilsen

Ambassaden anordnade i början av sommaren en uppskattad utställning och ett rundabordssamtal på ambassadörens residens tillsammans med den svenska organisationen Livstycket. Initiativet som blev framgångsrikt fick nyligen en fortsättning genom att Livstyckets chef Birgitta Notlöf, bjöds in för att presentera Livstyckets arbete vid en konferens i Birmingham. Arrangör var den brittiska organisationen Counterpoints Arts; en organisation med syfte att stödja, producera och marknadsföra konstnärlig verksamhet gjord av och om invandrare och flyktingar. Ambassaden var medarrangör tillsammans med Crafts Council UK, Storbritanniens ledande organisation på konsthantverksområdet, samt British Council. Deltagare på konferensen var främst kulturutövare, och institutionsrepresentanter som på olika sätt arbetar med konst och skapande som ett verktyg i social och kulturell integration.

 

Counterpoints Arts är i sig en spännande organisation och har som syfte att tillsammans med konstnärer, kultur-och utbildningsorganisationer och civilsamhälle, utveckla och producera projekt inom det kreativa området. Målet är att med hjälp av kultur se till att de berättelser och erfarenheter som flyktingar och invandrare sitter inne med, blir berättade och hörda i det brittiska samhället. Organisationen intresserar sig för hur konstnärlig utövning kan skapa förståelse och sammanhang i en värld som genomgår dramatiska demografiska förändringar och drivs av en övertygelse om hur kultur och skapande har kraft att inspirera och uppmuntra till social och kulturell inkludering och integration.

 

I ljuset av detta tyckte organisationen att det var viktigt att lära sig mer om Livstycket arbete, historia och filosofi. Livstycket hade därför bjudits in som fallstudie tillsammans med den Birminghambaserade organisationen Shelanu, som har ett arbetssätt som på vissa sätt liknar Livstyckets. Diskussionen var intensiv och visade på en stor nyfikenhet inför Livstyckets sätt att arbeta. Det blev ett reflekterande och informativ samtal med många frågor och inlägg om Livstyckets arbetsätt och mål samt de utmaningar som man tampas med. Frågor som diskussionen hela tiden kom tillbaka till var hur skapandet kan bidra till en mer jämlik, mångfasetterad och inkluderande stad och hur det kan öppna dörrar till utbildning och arbete. Intrycken och erfarenheterna blev många och klart var att hantverket har ett stort värde i navigeringen runt erfarenheter av och kunskap om migration och integration. Dagen gav också rikliga möjligheter att utveckla och utbyta nya perspektiv, erfarenheter, kunskaper och arbetssätt.

 

För mer information:

http://counterpointsarts.org.uk/

http://www.craftspace.co.uk/page.asp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.