Kristina Rennerstedt
Kristina Rennerstedt
För Kulturrådsbloggen i

Fördjupat nyhetsbrev Washington

En gång per år ska ambassaden lämna en fördjupad beskrivning av ett valfritt ämne. Vi har valt att göra det i form av fyra olika nedslag. Observationer som tar sikte på kulturens finansiering, på ledarskapsskiften i tongivande institutioner och på skapandet av ett nytt museum liksom nedläggningen av ett 150 år gammalt museum återfinns i … Läs mer om “Fördjupat nyhetsbrev Washington”

Recessionen och kultursektorn

I ett nyhetsbrev från Washington DC i januari 2013 berördes formerna för offentlig finansiering av kultur i USA och den oro som man då kände inför kommande budgetbeslut. Så här i efterhand kan det konstateras att de federala stöden till National Endowments for the Arts och the Humanities inte minskades. Smithsonian Institution, som får det … Läs mer om “Recessionen och kultursektorn”

Ledarskiften i den amerikanska kultursektorn

Aldrig tidigare har så många amerikanska kulturinstitutioner bytt chefer som nu. Nyligen offentliggjordes att Jane Chu nominerats till ny chef för National Endowment for the Arts, som varit chefslöst sedan december 2012. Vem som blir ny chef för systerorganisationen National Endowment for the Humanities, vars förra chef lämnade i april 2013, är fortfarande föremål för … Läs mer om “Ledarskiften i den amerikanska kultursektorn”

Corcoran-museet läggs ner

En av de mest dramatiska effekterna av hur den ekonomiska krisen drabbat kultursfären är uppsplittringen av Washington DCs äldsta privatägda konstmuseum, Corcoran Gallery of Art. Museet har haft ekonomiska problem sedan tidigt tvåtusental och ekonomin försämrades drastiskt under krisen, som inföll 2007. Inkomsterna från alla källor, inklusive entréavgifter har succesivt minskat. Man har sett en … Läs mer om “Corcoran-museet läggs ner”

Smithsonianfamiljens nyaste medlem

”Det har varit en lång väntan”, sa President Obama vid ceremonin där han tog det första spadtaget för National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) för nästan precis två år sedan. Han framhöll att museet inte bara kommer ”dokumentera tragedier” utan också visa sådant som utgör en ”hyllning till livet”. Förslaget om ett … Läs mer om “Smithsonianfamiljens nyaste medlem”