Barnkonventionen, kunskapsutbyte och Suzanne Osten på besök

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , ,
Suzanne Osten med Per Tjernberg, Stefan Hansen, Hakan Silahsizoglu och kollegor
i samband med ATTA Barnteaterfestivalen, Istanbul

I november i samband med 30 årsdagen av barnkonvention var Suzanne Osten, tillsammans med musikern Per Tjernberg och vd för Unga Klara Stefan Hansen på besök i Istanbul för att hålla i ett antal workshops under ATTA Barnteaterfestivalen. Därtill deltog Suzanne tillsammans med Strängnäs kommuns barnombudsperson Helena Svensson och Suzi Ersahin, direktör för Alma priset, i en välbesökt och uppskattad paneldiskussion arrangerad av sektionen för turkiskt-svenskt samarbete inom generalkonsulatet i Istanbul och deras partner COCA (Child Studies Unit Bilgi University) på Svenska forskningsinstitutet om barnkonventionen och kulturens roll för barn. Vi bad Suzanne reflektera lite över sina dagar här i Istanbul.

“Merhaba! – Utan smidig översättning är det svårt att göra en workshop om barndomsminnen och finkalibriga definitioner och teaterövningar, så tack till Hakan Silahsizoglu från ATTA barn teater festivalen, som har bett mig, Unga Klaras grundare, att komma och ta grunderna i min metod och analys av varför den vuxna konstnären måste ta barndomens erfarenheter med i sitt arbete för barn om barn.

Paneldebatt med Suzanne Osten, barnombudspersonen Helena Svensson och Suzi Ersahin, ordförande för Alma priset om kulturens roll för barn på Svenska forskningsinstitutet.

Under åren jag arbetade för barn, och om barn för vuxna och inte minst genom min regiutbildning som professor –  lade jag grunden för en ny syn på teater för barn. Idag har arbetet tagits vidare av mina två underbara konstnärliga ledare Farnaz Arbabi och Gustaf Deinoff samt min CEO Stefan Hansen.

KONST FÖR BARN – Pedagogiken får inte tynga skapandet. Vi arbetar pedagogiskt – gärna med utbildade pedagoger före och efter. Men skapelsen, själva berättandet, pjäsen, dramat är i sig en UPPLEVELSE OCH SKA STÅ PÅ EGNA BEN. 

Vår tanke är att barnen som publik inte behöver lära sig något speciellt. De ska uppleva, reflektera och känna av berättelsen och den ska relateras till deras egna aktuella livssituation. Under vistelsen mötte jag skapande turkiska artister från hela Turkiet tillsammans med dramaturgistudenter från universitet som blev mycket förvånade när jag berättade om min teater, 1 timme 15 minuter – för 6 månaders unga människor. Vi mötte olika samhälls- och konstintresserade under paneldebatten som lyfte frågor som barnkonventionen och kulturens roll, och hur detta bli -en fortsatt dialog om barns radikala rättigheter och synen på konsten som en zon för fria upplevelser.”

Från en av Suzanne Ostens workshops i samband med ATTA Barnteater festivalen i Istanbul

Hur var responsen från dina turkiska kollegor? 

“Responsen får tolkas i suckar skratt och nya frågor och brinnande intresse för vad jag kunde förmedla. Jag kände kontakt med deltagarna och att det finns en beredskap i det turkiska samhället för att se barnkulturen som den stora förnyaren av konst och kultur.”

Framkom det något särskilt som du skulle vilja lyfta fram vad gäller förhållanden, utmaningar eller potentialer i Turkiet i relation till barnkultur?

I Turkiet arbetar oändligt många utan budget eller ekonomiska medel. Festivalen Atta är ett kraftfält men finansieras mest av mecenater, medan Sverige med sin långa tradition av barnlitteratur och vårt arbete med teater för barn i skolor sedan 70-talet har öronmärkta pengar till barnkultur i lokalsamhället, i regionen, och flera statliga ansvarsområden. Vi har dessutom kulturskolor där barn från klass 1 till gymnasiet spelar teater och musicerar och får pröva på att göra film och se film. Vi brukar understryka respekten för barnets fria tänkande, barnets fantasivärld och behov av fri lek, en värld utan hot och bestraffningar

Ett lyft i konferensen var COCA’s kontakt, den 15 åriga musikern och idealistiska Sera Çamaþ som föreläste för oss om ungas rättigheter i Turkiet. Hon visade filmer från landsbygdsskolor och berättade om hur hon nått ut via sociala medier för att samla in 70 orglar till undervisningen och hur hon nu samarbetade med skolkörer och lärare. Hennes energi, glädje och underbara små egenredigerade filmer visar hur viktig konsten är och hur mycket det betyder för unga att få möjlighet att skapa och om hur konst, skapande och lek utgör människans drivkrafter till glädje och liv. Denna unga Greta Thunberg generation är vårt hopp. Fokus kunskap energi!

Suzanne Osten (född 1944) är teater- och filmregissör, och sedan 1995 professor i regi vid Dramatiska institutet. Suzanne Osten var verksam vid Fickteatern 1968–71 och kom 1971 till Stockholms stadsteater, där hon 1975–2014 var konstnärlig ledare för Unga Klara, teaterns scen för barn och ungdom (fristående sedan 2009). Hennes arbete med barnteater har varit banbrytande och rymmer ett stort antal föreställningar som uppmärksammats även internationellt.

ATTA festival är Turkiets ända internationella teaterfestival för spädbarn, barn och ungdomar. ATTA drivs av Hakan Silahsizoglu och Feyzan Bostanci och äger rum årligen i Istanbul och Ankara. ATTA Barnteater Festivalen får stöd av Svenska Institutet i Stockholm för sitt samarbete med Unga Klara.

One response to “Barnkonventionen, kunskapsutbyte och Suzanne Osten på besök

  1. Att verkligen låta barn få möjlighet att utrycka sina egna funderingar konstnärligt utan tillrättalägganden av vuxna är bara så grundläggande. Barn skall få möjlighet att vila i sin skapelse utan att behöva förklara den. Det är Norra Hallands Konstförenings utgångspunkt inför barns skapande. Dessa barn har inbjudits att ställa ut sina verk i Galleri Hjertstedska Villan ett par veckor i mars! Jag upplever att våra tankar här berör vad som beskrivs här ovan! Se http://www.nhkf.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *