BFI har hittat tonen i uppföljningen av #MeToo

kl. av | Taggar: , , ,
Emma-Watson 2
När The British Film Institute offentliggjorde sina nya riktlinjer lät de skådespelaren Emma Watson presentera initiativet i en video som fick stor spridning.

Nyligen presenterade Svenska Filminstitutets brittiska motsvarighet, The British Film Institute (BFI), för första gången riktlinjer i form av åtta punkter som ska motverka mobbning och trakasserier i den brittiska film-, tv- och spelbranschen. Riktlinjerna är ett svar på de avslöjanden som framkom i vågen av #MeToo-kampanjen i Storbritannien, och har utarbetats av BFI med hjälp av British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). En rad organisationer, fackförbund, företag och individer verksamma inom tv, film och spelindustrin har konsulterats och principerna har fått stort stöd från en rad brittiska skådespelare och kulturpersonligeter.

Tanken med de nya riktlinjerna, som har tagits emot mycket positivt av både bransch och fackförbund, var att utforma dem på ett så enkelt, tydligt och praktiskt sätt som möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare, i syfte att få bukt med trakasserier och mobbning i branschen och kunna erbjuda ett mer effektivt stöd till de drabbade. I korthet fokuserar punkterna på hur det på en arbetsplats är allas ansvar att respektera sina medarbetare, att det ska finnas en nolltolerans mot mobbning och trakasserier, att brittisk lag alltid ska följas, att drabbade ska skyddas och att det ska finnas ordentliga processer för rapportering av trakasserier och mobbning. Allt i syfte att främja en positiv, respektfull och produktiv arbetsplatskultur.

Punkterna kommer att införlivas i BFI:s ”Diversity Standards”, ett dokument som syftar till att förbättra inkludering och representation i branschen, och som alla berörda organisationer uppmuntras anta. Diversity Standards kommer vidare att bli en del av behörighetskraven för de brittiska kategorierna i BAFTA:s filmpris från och med år 2019, och från april 2018 kommer också alla företag och individer som får bidrag av BFI tvingas anta de nya principerna. En ny stödlinje kommer att introduceras i april till vilken personer verksamma inom branschen kan ringa för att få gratis stöd och information, vad gäller trakasserier och mobbning. Även juridisk och finansiell rådgivning kommer att erbjudas.

BFI fokuserar framöver sitt arbete på att informera om de nya riktlinjerna bland företag och institutioner, erbjuda kurser, föresläsningar och vägledning. En översyn kommer att göras efter sex månader och BFI kommer då genomföra ytterligare konsultationer med branschorganisationer och personer i branschen.

De åtta punkterna:

  1. Alla är ansvariga för att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsplats som är positiv och stödjande.
  2. Trakasserier kan vara olagliga enligt Equality Act 2010.
  3. De av oss som är arbetsgivare tar sitt ansvar enligt Health and Safety at Work Act 1974.
  4. Vi tolererar inte mobbning eller trakasserier, inklusive sexuella trakasserier, och kommer se till att procedurer finns för att rapportera och undersöka dessa allvarliga ärenden.
  5. Vi anser att mobbning och trakasserier kan ha en betydande negativ effekt på produktiviteten, långsiktig hälsa och välmående hos de människor som drabbas och vi kommer att arbeta för att eliminera dessa. Detta innebär att kunna erbjuda adekvat skydd för offer och anmälare och att relevanta åtgärder vidtas gentemot mobbare och de som trakasserar.
  6. Vi vill lära oss av andra människor, vi värderar inkludering och olikheter och ser andra människor som jämställda utan förutfattade meningar. Vi bygger samarbeten baserade på ömsesidig respekt och arbetar för att ge och ta emot återkoppling på ett konstruktivt sätt, något som kommer förbättra vår kreativitet och produktivitet.
  7. Vi förstår att det kan vara skrämmande att rapportera mobbning eller trakasserier. Vi kommer att respektera behovet av konfidentialitet där det är möjligt och har som mål att göra anmälningsprocessen tydlig och enkel. Om någon träder fram för att rapportera beteende vilket skulle kunna vara mobbning eller trakasserier, kommer vi sträva efter att undersöka det objektivt. Individer som har rapporterat klagomål om mobbning eller trakasserier ska inte drabbas av någon form av repressalier eller förföljelse.
  8. Vi kommer att respektera allas värdighet, oavsett vilken roll eller ställning vi har i en organisation.
jennifer-smith-portrait
Jennifer Smith, Head of Diversity på BFI, har i samråd med film-, tv- och spelbranschen författat riktlinjerna som ska motverka mobbning och trakasserier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.