Bildrättigheter

Vi använder både egna och andra fotografers/bildbyråers bilder på bloggen. Bilder tagna av Kulturdepartementet får vanligen fritt användas efter överenskommelse med oss. Källa och fotograf ska alltid anges.

Kontakta oss gärna om du har önskemål om att använda någon av våra bilder.