Peking

Peking, äntligen!

Peking, äntligen! Egentligen var mitt startdatum den 1 februari som kulturråd vid ambassaden i Peking, men utresan sköts upp en månad på grund av Covid-19 epidemin. Under tiden fick jag tillfälle att bekanta mig med såväl kollegor på Kulturdepartementet som nyckelaktörer i det svenska kulturlivet. Efter drygt tjugo möten, varav två med min företrädare Mathias … Läs mer om “Peking, äntligen!”

Ola Johansson nytt kulturråd i Peking

Regeringen utsåg igår Ola Johansson till kulturråd med placering vid Sveriges ambassad i Peking, Kina. Han tillträder tjänsten den 1 februari 2020. Sverige har nio kulturråd, utsända i olika delar av världen. Kulturrådens övergripande uppgift är att bland annat främja kultursamarbeten och stimulera till kulturell dialog. Ola Johansson är disputerad i teatervetenskap från Stockholms universitet och har … Läs mer om “Ola Johansson nytt kulturråd i Peking”

Svensk-kinesisk konferens om kulturarv och hållbar ekonomi

Den 22 november 2017 anordnade Sveriges ambassad ett svensk-kinesiskt rundabordssamtal om kulturarv och hållbar ekonomi. Målet med konferensen var att förstå värdet av det lokala kulturarvet och utforska medel för att påskynda utvecklingen av lokal hållbar ekonomi under förutsättning att kulturarv skyddas. Under seminariet presenterades och diskuterades kulturarvsprojekt i Kina baserade på framgångsrika fallstudier från … Läs mer om “Svensk-kinesisk konferens om kulturarv och hållbar ekonomi”

Kulturen en viktig roll när Kina växer som stormakt

Vid invigingen av utställning på Prins Gong’s Museum

Tittar man på en kinesisk världskarta framträder Kina som dess självklara mitt – Mittens rike. Följaktligen hittar man de länder som ligger långt bort från mittens rike i just utkanten av denna världskarta. För Sveriges del avbildas landet som en lång strumpa i absoluta utkanten av kartan. Det är viktigt att ha klart för sig … Läs mer om “Kulturen en viktig roll när Kina växer som stormakt”

Kulturråden på BIBU2016 i Helsingborg

Två gånger om året samlas vi kulturråd i Stockholm för att stämma av vår verksamhet och gemensamma mål med vår huvudman, Kulturdepartementet. Vi träffar vår minister som uppdaterar oss om läget hemma och om presenterar prioriterade frågor, sätter in oss i mandatstrategin mm. Vi får träffa de tjänstemän på departement och myndigheter som precis som … Läs mer om “Kulturråden på BIBU2016 i Helsingborg”