Stockholm

Regeringskansliet rekryterar tre nya kulturråd

Regeringskansliet rekryterar tre nya kulturråd till Sveriges ambassad i Berlin, Moskva respektive Peking. Är du intresserad av bilateralt kultursamarbete – då kan någon av dessa tjänster vara något för dig? www.regeringen.se/jobb  

Sverigefrämjardagar 23-25 oktober

Sverigefrämjardagarna arrangeras med 18 månaders mellanrum och är ett möte för dem som arbetar med press- och kulturfrågor samt offentlig diplomati vid Sveriges större ambassader och vissa konsulat. Sammanlagt deltar ett fyrtiotal personer och samtliga Kulturdepartementets utsända kulturråd. – Syftet är att samlas och dela erfarenheter, säger Karin von Hedenberg. De som arbetar med de … Läs mer om “Sverigefrämjardagar 23-25 oktober”