Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar för våren 2014

kl. av | Taggar: , , , , , , , ,

bild (13)

Det inkommande grekiska ordförandeskapet har listat ett ganska stort antal prioriteringar inom områdena för kultur, audiovisuella frågor och idrott. En lite försvårande omständighet är förstås Europaparlamentsvalet i maj och det faktum att också kommissionen ska bytas ut under detta år. Grekland hör dock till de erfarnas skara vad gäller EU-ordförandeskap då detta är 5:e gången man håller i klubban. Grekland avslutar också den nuvarande ordförandeskapstrions (Grekland, Litauen, och Irland) arbetsprogram.

På kulturområdet kommer Grekland att lyfta fram kulturarvet och dess bidrag till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (rådsslutsatser planeras). De planeras också ett par konferenser i Athen på detta tema. Man kommer vidare att diskutera den nya arbetsplanen för kultur (som är tänkt att gälla fr.o.m. 2014). En annan prioritering är kultur i externa relationer, inte minst med grannländerna runt Medelhavet där Grekland gärna ser en utökad interkulturell och interreligiös dialog. Därutöver tillkommer s.k. trilogförhandlingar med Europaparlamentet om direktivet om återlämnande av kulturföremål samt eventuellt också om förslaget till beslut rörande Europeisk kulturhuvudstad för perioden 2020-2033 (om detta inte redan avslutats av det litauiska ordförandeskapet).

På det audiovisuella området kommer fokus att ligga på innovativa finansieringsmöjligheter på kulturområdet, kulturella och kreativa näringar, skydd för unga i den digitala eran(bl.a. en konferens i Athen), en rådsrekommendation om europeisk film, en fortsatt dialog om konvergens, mediefrihet och mediemångfald samt frågan om EU:s anslutning till Europakonventionen om villkorad tillgång (”conditional access”) till TV-sändningar, där EU-domstolen har annullerat tidigare rådsbeslut.

Inom idrottsområdet har Grekland listat ett tämligen stort antal prioriteringar, inte minst på grund av att man under våren kommer att hantera förslaget till ny arbetsplan på idrottsområdet. Frågar som prioriteras inom ramen för arbetsplanen inkluderar bl.a. hälsoaspekter inom idrotten (HEPA=Health Enhancing Physical Activity), genderfrågor inom idrotten (där man överväger rådsslutsatser), idrottens ekonomiska betydelse, dubbla karriärer – speciellt för kvinnor, spelarövergångar och anti-dopningsarbetet. Även frågan om uppgjorda matcher finns fortsatt på dagordningen. Också på detta område planeras för ett par konferenser i Athen, huvudsakligen med fokus på idrottens hälsoaspekter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.