Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd har inletts

kl. av | Taggar: , , , , ,

Den 1 januari inleddes det halvårslånga svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd – här är ordförandeskapets prioriteringar på kultur- och medieområdet.

Det svenska ordförandeskapets logotyp.
Det svenska ordförandeskapets logotyp

I EU:s ministerråd roterar ordförandeskapet mellan medlemsländerna varje halvår. Ordförandelandet ansvarar för att leda arbetet i rådet och företräda alla 27 medlemsländer i förhandlingar med andra EU-institutioner. Det är ordförandeskapets uppgift att sätta dagordningen, se till att diskussionerna följer arbetsordningen och att driva förhandlingarna framåt på ett professionellt sätt.

En stor del av ordförandeskapets prioriteringar sätts genom de lagstiftningsförslag som kommissionen lägger. Det brukar inte vara så mycket på kultur- och medieområdet, men för vårt ordförandeskap denna gång har Sverige “ärvt” förhandlingar om den europeiska mediefrihetsakten. Det är nu vår uppgift att försöka ta fram en lagstiftningstext, utifrån kommissionens förslag, som kan hitta så gott stöd bland medlemsstaterna som möjligt och som utgör en bra grund för framtida förhandlingar med parlamentet, innan en förordning kan antas. Det är en lång process, men här är varje ordförandeskaps insats viktig.

På kultursidan lyfter vårt ordförandeskap särskilt konstnärlig frihet och vi kommer att föreslå så kallade rådsslutsatser på temat konstnärer på flykt, som vi kommer försöka samla samtliga medlemsstater bakom. Då rådsslutsatser inte är rättsligt bindande kan ordförandeskapet självt ta initiativ till sådana – man är inte här beroende av kommissionens initiativ. Vi kommer även lyfta andra aspekter av förutsättningarna för konstnärligt skapande, om konstnärlig frihet och villkoren för kulturella och kreativa näringar.

För det kompletta svenska ordförandeskapsprogrammet, inklusive mer på kultur- och medieområdena, kan man besöka den officiella svenska ordförandeskapssidan, där mycket annan information kan hittas.

Banner med den svenska ordförandeskapsloggan på en husvägg mellan två europeiska flaggor.
Den svenska ordförandeskapsloggan pryder sedan årsskiftet väggen på Justus Lipsius,
där medlemsstaterna i rådet har många av sina möten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.