DigitallyYours – fördjupade synergier när ambassaden i Pretoria fortsätter dialog och främjande digitalt

kl. av | Taggar: , , ,

Ami Larsson-Jain, ministerråd vid ambassaden i Pretoria, gästbloggar om samarbete kring handel, politik och kultur.

När Sydafrika i slutet av mars införde en av världens hårdaste lockdowns fick vi på ambassaden hitta nya kanaler för vårt främjande inom kultur, näringsliv och värderingsfrågor. Samtidigt som delar av teamet fick ägna all vaken tid åt repatriering av svenskar från Sydafrika såg vårt kulturråd Hedda en möjlighet att hitta en ny och innovativ form för vårt främjande. Detta har fått namnet #DigitallyYours och hittills har vi 142 000 views på de nio interaktiva dialogavsnitten som livestreamats på Facebook. 

Tankesmedjor, civilsamhällseorganisationer och poeter samtalade om våld i nära relationer under COVID19 – 18 000 personer tittade och många hörde av sig till ambassadens chatt med frågor om var man kan vända sig för hjälp.

Digitally Yours har sitt ursprung i att ambassaden tidigt i pandemin såg hur våra samarbetspartners på kulturområdet drabbades när internationella turnéer, festivaler och mässor ställdes in och hela årsinkomster för konstnärer i både Sydafrika och Sverige gick om intet. Genom Digitally Yours-serien har dialogen mellan Sverige och Sydafrikas kultursektorer kunnat upprätthållas och också föras med en stor åskådarkrets. Bland de ämnen som diskuterats kan nämnas journalistik, litteratur, hållbart mode och spoken word-poesi under COVID19.

Tubatsi Moloi jamming live från sin hemmastudio.

Med tiden har de teman som stått i fokus för sessionerna breddats till att omfatta även värderingsfrämjandet, med t.ex. ett panelsamtal om genderbaserat våld under lockdown med framstående experter och aktivister på området. Ett program som nått närmare 18 000 tittare och genererat intensiv dialog mellan allmänhet, stödorganisationer och ambassaden. Även dessa sessioner har haft kulturella inslag, t.ex. har poesi om det utbredda genderbaserade våldet i Sydafrika framförts. I ett avsnitt under IDAHOT-veckan utgick samtalet ifrån fem korta dokumentärfilmer om situationen för HBTQ-personer i olika delar av Afrika och om hur denna grupp särskilt påverkats under Sydafrikas hårda lockdown.   

IDAHOT – Ambassaden kopplade ihop svenska och sydafrikanska aktivister och filmare i ett samtal om trans- & homofobi. Närmare 17 000 tittade.

Genom Digitally Yours har Sveriges profil som ett land i digitaliseringens framkant kunnat förstärkas, vilket även har betydelse för ambassadens näringslivsfrämjande. I kommande sessioner planerar vi för en diskussion om digitalt entreprenörskap och Covid-19 som en katalysator för den 4 industriella revolutionen.   Digitally yours skapar nya möjligheter att sammanföra svenska och sydafrikanska aktörer i livesända samtal över två kontinenter, om frågor kopplade till hur samhället påverkas av COVID19. De många tittarna har kunnat delta aktivt genom att under samtalet kommentera och ställa frågor på ambassadens Facebook-feed. DigitallyYours hur nu också blivit modell för ett tool kit för offentlig diplomati från Svenska Institutet. 

Market Theatre, Jason Diakté och Unga Klara pratar om hur teater och scenkonst kan utvecklas trots eller tack vare #Covid19

En särskild styrka är att vi kunnat fortsätta och till och med fördjupa synergierna inom främjandet. Dialogen inom värderingsfrämjandet har förstärkts genom poesi och musik, som gett nerv och fokus åt samtalen. Ambassadens satsning på hållbart mode och uppföljningen av det gemensamma projektet Future of Fashion kommer även det att bli digitalt. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi skapa en diskussion om hur Covid-19 påverkar värdekedjor, konsumentbeteende, blir vi mer medvetna konsumenter i efter Covid-19?  Parallellt kommer vi inom projektets ramar få följa några modeskapares kreativa och hållbara process med att skapa mode.

Sedan lockdown arbetar ambassaden och Business Sweden också gemensamt med information och stöd till de svenska företagen i Sydafrika. Veckovisa uppdateringar samt gemensamma webbinarier med de svenska dotterbolagen har varit ett effektivt sätt att dela information. Vid varje förändring av lockdown-restriktionerna har förutsättningarna för företagen att verka förändrats, och att snabbt nå ut med information har då varit kritiskt. Företagens generösa inställning och viljan att dela information med varandra är något ambassaden tar med in i det framtida Team Sweden arbetet. 

#DigitallyYours

Varje avsnitt av Digitally Yours har nått mellan 16 000 och 30 000 personer, där en majoritet är kultur- och samhällsintresserade storstadsbor i Sydafrika i åldersspannet 18 – 35 år. Hittills har vi 142 000 views på de nio interaktiva dialogavsnitten som livestreamats på Facebook. 

Ami Larsson-Jain, Ministerråd, Sveriges ambassad i Pretoria

Följ oss gärna i sociala medier! Facebook, Twitter, Instagram: Sweden in SA.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *