Earth Speakr, Olafur Eliasson och Tysklands ordförandeskap i EU

kl. av | Taggar: , , , , , , , ,

Vid årsskiftet avslutades Tysklands ordförandeskap i EU. Mina kollegor på den politiska avdelningen har under andra halvåret 2020 arbetat hårt med att bevaka och rapportera om ordförandeskapet, hur det genomförts och vad man åstadkommit på de olika politikområdena. Under januari har de utvärderat hur det gått för Tyskland, även när det gäller de kulturella inslagen.

Bild på logotypen föreställande ett Möbiusband som är blått på utsidan och har de tyska färgerna på insidan
Det tyska ordförandeskapets logotyp – ett så kallat Möbiusband med de tyska färgerna

Den tyska strategin för kultur under ordförandeskapet har haft tre tyngdpunkter. För det första ville man ha ett kulturprogram som kunde omsättas i hela EU. Tidigare har man mest haft evenemang i ordförandeskapslandet och kanske i Bryssel. Nu ville tyskarna istället berätta en historia i hela unionen. Man ville dessutom ha kulturprogram som riktade sig brett till alla EU-medborgare och särskilt lägga vikt vid att barn och unga involverades. Och så ville man hitta innovativa sätt att framhäva ordförandeskapets kulturprogram, bland annat genom att arrangera interaktiva seminarier och andra mötesforum.

Tyskarna var också angelägna om att göra kulturprogrammet till en del av ordförandeskapet i dess helhet. Kulturen skulle inte vara ett sidospår till det politiska programmet, vilket har hänt många gånger förut. Tyskland hade som mål att starta dialoger om kulturens betydelse bland allmänheten i Europa. Man diskuterade därför olika teman som hållbarhet och europeisk historia och (åter)förening. Tyvärr satte pandemin käppar i hjulet och man kunde inte genomföra dialogerna i den utsträckning som man hade önskat. Trots det har man ändå kunnat konstatera att den grundläggande förståelsen för kulturens betydelse redan ökat.

Bilden föreställer Earth Speakers färgglada bubblor i blått, rött, grönt och gult vid riksdagshuset i Berlin
Earth Speakr vid riksdagshuset i Berlin
Foto: Earth Speakr

För att uppnå allt detta bjöds den i Berlin boende dansk-isländska konstnären Olafur Eliasson in att skapa ett konstverk, vilket utmynnade i Earth Speakr. Eliasson ville ge barn och unga en möjlighet att föra planetens tala. Genom konstverket kan vuxna lyssna på vad de unga har att säga. Det blev ett forum för barn och unga mellan sju och sjutton år att samla sina tankar, förhoppningar och sin oro inför EU:s och jordens framtid. Earth Speakr pratar de 24 officiella språken inom EU och kan nås från hela världen.

Bilden föreställer ett träd i urban miljö med ögon och mun.
Earth Speakr låter ett träd tala och sprida budskap om miljön från barn och unga
Foto: Earth Speakr

Earth Speaker är en app som kan laddas ner, vilket över 250 000 människor gjort sedan Earth Speakr lanserades i juli. Så här långt har barn från 70 länder varit medskapare till konstverket och delat sina åsikter om vår planets välbefinnande – på sitt eget modersmål – genom att använda appens augmented reality-teknologi. Med kameran och mikrofonen i mobilen kan man låta träd, växter och djur få ansikten som talar och lämnar budskap. Videomeddelandena riktas främst till vuxna, men även andra barn, och erbjuder lösningar och idéer, men är också ett sätt att dela sin frustration.

Bilden visar en flicka bakifrån med gröna kläder och långt hår när hon använder appen på ett träd.
En flicka andvänder Earth Speakr-appen på ett träd.
Foto: Earth Speakr

För att säkerställa att de ungas meddelande blir hörda har det organiserats fler än 108 Earth Speakr-events, antingen i virtuellt eller i fysisk form. Ett stort nätverk har bjudit in barn och unga att vara konstnärer och ge liv åt miljön omkring dem. Goethe-Institut och tyska ambassader över hela EU har stöttat konstverket från start och möjliggjort för unga att diskutera sina meddelande direkt med lokala politiker.

Tack till min kollega Vincent Gedeon som gjort rapporten som denna blogg bygger på.

Nina Katarina Karlsson, Berlin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.