Egensinniga initiativ visar vägen

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

För snart ett år sedan sjösatte jag och min kollega Hedda Krausz Sjögren (dåvarande kulturråd i Pretoria) det tri-laterala kulturprojektet Wayward Initiatives. Vi har bjudit in Hedda här som gästbloggare för att berätta om projektet ur hennes perspektiv. Projektet som genomfördes digitalt mitt under pandemin var ett försök att sammanföra perifera kulturinitiativ från tre länder för att dela erfarenheter och metoder om kulturproduktion och kulturell hållbarhet.

Workshop med Shika and Tingeling, del i projektet Explorations of Now
med Kultivator, Cullberg Balleten och Institute for Future Studies 

“2019 började jag och min kulturrådskollega Mike Bode i Turkiet diskutera möjligheten att samarbeta. Vad skulle hända om men kopplade samman så förhållandevis vitt skilda länder som Sverige, Sydafrika och Turkiet och började arbeta utanför den bilaterala fåran? 

Vi inledde ett samtal om vad vi såg omkring oss och jag var också nyfiken på att lära mig om Mikes arbete med konstprojektet ”Nya Småland”. I vår fortsatta kontakt identifierade vi några tendenser i ett konstliv utanför traditionella konst- och kulturcentra i Sverige, Turkiet och Sydafrika, som hade vissa gemensamma nämnare men som uppstått tillsynes utan mycket kontakt med varandra. 

Kunde de initiativ som vi stiftat bekantskap med drar nytta av varandra på något vis? Hur skulle perspektiv och dynamik påverka dessa konstnärsdrivna initiativ om vi lade grunden för tri-laterala kontakter och dialoger, snarare än de bilaterala som präglar mycket av främjandet (vare sig det är kultur eller av annan sort)? Ur dessa samtal föddes idéerna som skulle ligga till grund för satsningen Wayward Initiatives.

Bag Factory, Newtown, Johannesburg, Sydafrika
Sápmi Salastá. Julie Edel Hardenberg, Decolonice, 2020.

Vi kunde inte veta att en lång period av isolering var i antågande, men det visade sig att pandemin har belyst flera av tendenserna vi noterat, och ökat relevansen globalt för metoder och verk som utvecklats av de konstinitiativ vi valde att samarbeta med.

Vilka tendenser var det vi tyckte oss identifierat?

Vi såg ett ökande antal konstnärsdrivna initiativ som var perifera till, eller på något sätt i utkanten av, traditionella konstcentra. Initiativen utvecklade alternativa, hållbara format för kulturproduktion och de hållbara metoderna (sociala, ekonomiska, miljömässiga och så vidare) och formaten stod i centrum för den konstnärliga verksamheten.

Birbuçuk: Ayşe Ceren Sarı, Serkan Kaptan och Yasemin Ülge
MAP. IN/OUT – A Roman road, Swartberg pass, Klein Karoo, Syd Afrika. Foto: MAP

Jag träffade curatorn Jonatan Habib Engqvist, som hade också arbetat med Mike inom ramen för Nya Småland, och insåg snabbt att han hade ett stort intresse för de frågor vi ville lyfta och skulle vara en ypperlig projektledare för att utveckla konceptet och utbyta idéer. 

Wayward Initiatives

Wayward Initiatives (Wayward betyder egensinnig) blev samlingsnamnet för hur vi sammanförde samtida konstnärliga initiativ från Sydafrika, Turkiet, Sverige och Sápmi för att öppna en gemensam diskussion om metoder, format och kulturell motståndskraft. Mötena ägde rum under våren och försommaren 2021. När vi började planera detta projekt visste vi inte om det skulle vara möjligt att genomföra det fysiskt och vi diskuterade hur vi skulle förverkliga det på ett meningsfullt sätt även om det skulle behöva ske helt online. 

Eftersom utgångspunkten för samtalen kretsade kring eskalerande miljöutmaningar, effekterna av den pågående pandemin och hur vissa initiativ kan erbjuda unika och motståndskraftiga modeller för att arbeta på nya vis, blev dessa frågor också vägledande för vårt online format. 

Genom att bjuda in initiativ från tre olika geografier utmanade projektet alltså redan konventionella bilaterala format och möjliggjorde fokus på specifik praxis och metoder som utvecklats av de medverkande. 

VOW. Athi-Patra Ruga, Lesoko Seabe and Anelisa Mangcu. Foto: Yonela Makoba
The non-existent center, Ställbergs gruva. Foto: The non-existent center

Det blev faktiskt snart tydligt att onlinemiljön gjorde det möjligt för oss att ta WAYWARD ännu längre, eftersom vi inte behövde bry oss om avstånd när vi valde ut deltagarna och vi kunde bortse från alla principer om fysisk närhet till förmån för konceptuella och metodologiska allianser.

Med initiativen diskuterade frågor som:

  • Hur utvecklar man konstnärliga metoder i relation till en hyperlokal kontext?
  • Hur engagerar man sig i kulturarv, språk, minoritetsgrupper eller frågor om ursprungsbefolkning?
  • Kan produktion av konst ha en positiv effekt på miljön?
  • Vad händer när vi tittar på begreppet tid utanför de institutionella ramarnas logik?

Ni kan ta del av projektet och våra reflektioner via projektets hemsida: www.waywardinitiatives.com

De deltagande kulturinitiativen var: Bag Factory, MAP och Victory of the Word från Sydafrika. Birbucuk, Gate 27 och SUB från Turkiet och Kultivator, Sápmi Salastá och The non existent Center från Sverige och Sápmi. Projektet fick stöd från Kulturrådet.”

Hedda Krausz Sjögren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *