En europeisk återöppning av, och återhämtning för, kulturen

kl. av | Taggar: , , , , , , ,

Delar av kulturlivet börjar åter öppnas upp i Europa och får en extra europeisk skjuts av kommissionens återöppningsriktlinjer och sjösättandet av en ny och extra stor programomgång av Kreativa Europa.

Den kungliga flamländska teatern i Bryssel med följande text på fasaden: "LA CULTURA ES SEGURA".
Den kungliga flamländska teatern är sedan flera månader del av en kampanj för kulturens återöppnande tillsammans med flera andra europeiska scener. Att kulturen är säker låter uppenbarligen klatschigare på spanska än på nederländska.

Att pandemin har drabbat kulturlivet hårt är ingen nyhet för någon. I EUkommissionens rapport om den inre marknaden för 2021 bekräftades att det kulturella ekosystemet varit ett av de mest drabbade i EU – biografoperatörerna ska till exempel ha rapporterat en minskning på 70 procent av biljettförsäljningen under 2020 och från konsertsalarna ska en minskning av antalet besökare på 76 procent ha rapporterats.

Klistermärke med texten "STILL STANDING FOR CULTURE".
Flera belgiska kulturaktörer är del av kampanjen “Still standing for culture” för återöppnandet av kulturlivet.

Runtom i Europa har det varit en dragkamp, där representanter från kulturlivet har menat att kulturarrangemang kan organiseras på ett smittsäkert sätt, men ändå har kulturen i många länder fått vänta med återöppnandet. Nu verkar det dock vara på gång i många länder.

Kommissionen har lagom till detta publicerat ett meddelande med EU:s riktlinjer för ett säkert återupptagande av verksamheten i den kulturella och kreativa sektorn i ljuset av pandemin.

Det handlar bl.a. om indikatorer som andelen vaccinerade i en befolkning och vilka lokaler som används men också om ett ”hälsoprotokoll” vid alla evenemang, där man till exempel ser på tillgänglig information, möjligheten till krav på testning för publiken, kontaktspårning vid eventuell smitta och god ventilation.

Ett klistermärke på en entrédörr med texten "Brussels Health Safety Label 2021".
I Bryssel kan en “hälsocertifiering” ges till kulturinstitutioner och andra besöksmål som följer ett särskilt hälsoprotokoll.

Det finns inget tvingande i detta meddelande, utan dess syfte är att underlätta medlemsstaternas val och förenkla samordningen av deras åtgärder på EU-nivå.

En annan åtgärd på EU-nivå för att stödja kulturlivet och bidra till dess återhämtning är den nya omgången av stödprogrammet Kreativa Europa, som även vänder sig till mediesektorn. Programmet har för den nya perioden 2021–2027 fått mer medel än någonsin och en extra stor summa kommer att användas de närmaste åren, för att stimulera dessa sektorer i postpandemiska svårigheter.

Den nya programomgången lanserades i Lissabon den 17–18 juni, i närvaro av den portugisiska kulturministern (Portugal innehade rådsordförandeskapet fram till halvårsskiftet), kommissionären Mariya Gabriel, ansvarig bl.a. för kultur, och kommissionens viceordförande Margaritis Schinas, ansvarig för ”främjande av vår europeiska livsstil”, ett temaområde under vilket just kulturen sorterar. Det fanns en påtaglig optimism och otålighet i luften – det har tagit lång tid, men de första stegen till återhämtning, och mer än så, har nu kunnat tas.

Margaritis Schinas håller ett tal i ett hörn av Hieronymusklostrets korsgång framför skärmar och europeiska flaggor.
Margaritis Schinas vid lanseringseventet för Kreativa Europas nya programomgång. Arrangemanget hölls i världsarvet Hieronymusklostret i Lissabon och gav anledning att inse att man måste lära sig att ta konferensfoton igen nu när allt återöppnar.

Men också i de nya programomgångarna av Erasmus+ och forskningsstödprogrammet Horisont Europa finns det pengar att hämta för kulturen. Inom Horisont Europa kommer omkring 2 miljarder euro gå till projekt relaterade till kultur, kreativitet och inkluderande samhällen.

Dessa medel är förstås inte att jämföra med det som läggs på kulturen på nationell, regional och lokal nivå (även om i flera länder delar av EU:s återhämtningsmedel på nationell nivå kommer att gå just till denna sektor), men då ska betänkas att kulturen huvudsakligen är medlemsstaternas kompetens och att EU i kulturfrågor enbart ska stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Och då kommer riktlinjerna och stödprogrammen väl till pass!

För mer info om vad som görs på EU-nivå för att stärka kulturlivet i ljuset av pandemin, se här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *