En höst full av gestaltningsmöjligheter

kl. av | Taggar: , , , , , , ,

Med genomförandefasen av ett nytt europeiskt Bauhaus, konsultationer om mediefrihet och konferensen om Europas framtid blir det en höst full av chanser att uttrycka sig om Europas väg och gestaltning framöver.

Kommissionärerna Mariya Gabriel och Elisa Ferreira framför en grön vägg på vilken det står "PRIZES" och "NEW EUROPEAN BAUHAUS".
Kommissionärerna Gabriel och Ferreira redo att dela ut priser till projekt värdiga ett nytt europeiskt Bauhaus.
© Europeiska unionen

Mot bakgrund av hur lite man faktiskt vetat om EU-kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus, först nämnt i ordförande Ursula von der Leyens tal i Europaparlamentet för ganska så exakt ett år sedan, är det otroligt hur mycket uppmärksamhet det har fått.

Kommissionen har gjort sitt bästa för att sprida ordet och genom initiativets hemsida har man engagerat aktörer från, och utanför, Europa. Och en massa intressenter inom arkitektur, design, miljö och alla möjliga andra sfärer har pusslat och drömt samman de små informationsbitar som hittills gått ut.

Nu börjar pusslet så sakta låta urskönja ett mönster. Den 15 september gick kommissionen ut med sitt efterlängtade meddelande om hur man efter vårens ”designfas” ser på genomförandefasen av ett nytt europeiskt Bauhaus.

Detta år och nästa kommer man samla totalt omkring 85 miljoner euro från en massa olika EU-program för att bl.a. stödja fem ”demonstrationer/piloter” (utlysningen för intresserade stänger i januari), anordna en förhoppningsvis årlig Bauhausfestival och inrätta ett Bauhaus-labb för att ta fram policyrelaterade och mer praktiska lösningar. Även för den som inte får någon pilot finns det alltså flera sätt att engagera sig – de hittas på hemsidan.

Kommissionsordförande Ursula von der Leyen på en skärm framför vilken en presentatör och den europeiska flaggan står.
Kommissionsordförande von der Leyen ger strålglans till Bauhaus-prisutdelningen.
© Europeiska unionen

Prioriteringarna för framtida satsningar har, efter breda konsultationer under designfasen, delats in i följande kategorier: Återknyta till naturen, Återfå en gemenskapskänsla, Prioritera de områden som har störst behov samt Tänka långsiktigt och i hela livscykler.

Dessutom presenterades dagen efter meddelandet de första vinnarna av Bauhaus-priset – inspirerande projekt som bland över 2 000 anmälningar valts ut utifrån olika teman. Om jag i presentationen av EU:s litteraturpris skrev om vikten av geografisk spridning får man säga att man till detta pris haft en annan ingång. Nio av de tjugo pristagarna var spanska och från de tretton länder som gått med i EU på denna sida av millennieskiftet kom bara ett enda – slovenskt – projekt. Nordens färger försvarades av ett danskt projekt. Men å andra sidan, varför räkna när man bara kan låta sig inspireras av alla de smarta idéerna och den fina gestaltningen?

Vi medlemsstater i rådet, som förvisso gillar att räkna på geografisk spridning av allt åtråvärt, kommer under höstens slovenska ordförandeskap att anta rådsslutsatser (icke-bindande gemensamma politiska ställningstaganden) om arkitektur och ett nytt europeiskt Bauhaus, där vi kan trycka på vad vi ser som särskilt intressant i kommissionens planer. De förhandlingarna pågår nu och det är tydligt att det är ett område som ligger många medlemsstater varmt om hjärtat.

Det stora intresset fick Ursula von der Leyen att i veckan ta upp ett nytt europeiskt Bauhaus igen i årets tal inför Europaparlamentet. Den avslutande delen av talet inledde hon dock på följande sätt:

Jag vill slutligen tala om en frihet som ger alla andra friheter en röst – mediefriheten”.

Kommissionär Věra Jourová i talarstol.
Kommissionär Jourová presenterar rekommendationen om stärkt skydd för journalister.
© Europeiska unionen

Sedan presenterade hon kommissionens nyss utkomna rekommendation till medlemsstaterna om stärkt skydd för journalister och planerna på en lag om mediefrihet. Någon sådan finns ännu inte på EU-nivå, men efter breda konsultationer, som jag säkert kommer återkomma till när de sätts igång, kommer kommissionen att ta fram ett förslag för förhandling i rådet och Europaparlamentet under nästa år.

Och till det ska det läggas att konferensen om Europas framtid går in i ett intensivare skede nu under hösten, vilket jag också får återkomma till.

Så det blir en höst full av gestaltningsmöjligheter och chanser att uttrycka sig för den som är sugen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.