En strategi för en digital inre marknad

kl. av | Taggar: , , , , , , ,

Så kom då idag presentationen av den lite lätt upphaussade strategin för den digitala inre marknaden (som redan tidigare läckt ut i otaliga versioner). En viktig utgångspunkt för strategin är naturligtvis kommissionsordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, som de presenterades vid kommissions tillträde, ”En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring”, där en av målsättningarna som Juncker satte upp var en sammankopplad digital inre marknad.

Man kan säga att Kommissionen inledningsvis målar med breda penseldrag när man redogör för innehållet i strategin som omfattar så mycket som 16 olika initiativ som så småningom ska konkretiseras i form av lagförslag eller andra initiativ. Man kan nog vara ganska säker på att mottagandet kommer att variera, även om i princip alla nog välkomnar initiativet och ser behovet så kommer vissa att anse att kommissionen gör för lite och andra att man klampar in alltför mycket på medlemsstaternas territorium.

De 16 olika initiativen rör bl.a. frågor om upphovsrätt, e-handel, konsumentskydd, telekom, moms och audiovisuella medier. Strategin är uppdelad i tre pelare: (1)bättre tillgång till digitala varor och tjänster för konsumenter och näringsidkare, (2) skapa rätt förutsättningar och lika villkor för digitala nätverk och innovativa tjänster att utvecklas, (3) maximera den digitala ekonomins tillväxtpotential.

Under den första pelaren föreslås bl.a. nya regler för att underlätta gränsöverskridande e-handel, ta bort oberättigad s.k. ”geo-blocking”, se över satellit- och kabelsändningsdirektivet och modernisera EU:s upphovsrättsliga regelverk.

Under den andra pelaren föreslås bl.a. en översyn av telekomregelverket, det audiovisuella regelverket samt en analys av online-plattformarnas roll.

Under den tredje pelaren föreslås bl.a. åtgärder för fritt flöde av information, utveckla standarder och interoperabilitet så att olika nationella system kan fungera tillsammans samt stödja insatser för att öka medborgarnas digitala färdigheter.

För de områden som jag bevakar – kultur och audiovisuella frågor – är det naturligtvis av särskilt stort intresse vad kommissionen avser föreslå på det upphovsrättsliga området och vilka ändringsförslag som kommer att läggas angående det audiovisuella regelverket. Förslag angående de upphovsrättsrelaterade frågorna om ”geo-blocking” och översyn av satellit- och kabelsändningsdirektivet aviseras redan till andra halvan av 2015. När det gäller AV-direktivet ligger den planerade översynen under våren 2016. Om detta dessutom innebär att det läggs ett förslag före sommaren 2016 återstår dock att se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *