Ett stort steg mot ett kreativare Europa

kl. av | Taggar: , , , , ,

I grevens tid ser det ut att kunna bli en överenskommelse som säkrar fortsättningen för stödprogrammet Kreativa Europa från och med nästa år.

Kreativa Europa är det viktigaste stödprogrammet för kulturen på EU-nivå. Under innevarande programperiod, 2013–2020, har totalt nästan en och en halv miljard euro gått till gränsöverskridande utbyten och samarbeten kring scenkonst, film och andra kulturuttryck som har kunnat föra kulturliven och människorna i Europa närmare varandra.

Logotyp för Kreativa Europa
© Europeiska unionen

Fortsättningen efter 2020 har dock varit osäker, dels eftersom ett beslut om hela EU:s långtidsbudget från och med 2021 stått och vägt på grund av frågor som ligger långt bortom kulturområdet, men också eftersom de två lagstiftarna, Europaparlamentet och rådet (som samlar medlemsstaterna) haft olika syn på hur programmet framöver ska utformas.

Men när det till sist lossnade, då lossnade det rejält. Bara dagarna efter att en lösning hittats för att kunna ta beslut om långtidsbudgeten och pandemiåterhämtningsmedlen lyckades det tyska ordförandeskapet i rådet och Europaparlamentet nå en preliminär överenskommelse om hela Kreativa Europas nästa programperiod 2021–2027. Preliminär, så varför slå på stora trumman? Är det verkligen värt ett helt pressmeddelande?

”Preliminärt” kan ibland vara ett stort ord i EU-sammanhang. Nu ska de båda lagstiftarna formellt godkänna överenskommelsen och så är det en massa procedurer (vilket gör att programmet tyvärr inte kan sjösättas direkt vid årsskiftet), men att man gör ett pressmeddelande i detta läge visar ju åt vilket håll man tror det kommer att barka.

Så, hur kommer det nya programmet att se ut? Den största skillnaden gentemot nuvarande program är nog… pengarna! Det blev till sist ett rejält tillskott till Kreativa Europa på (håll i er nu) 1,64 miljarder euro i löpande priser och ytterligare anslag på 600 miljoner euro i 2018 års priser! Jobbigt att förklara, men det är en stor ökning.

Det kan konstateras att det nya programmet behåller kärnan, men därtill bl.a. stärker jämställdhetsperspektiven och breddar satsningar på medieområdet, t.ex. för kvalitetsjournalistik.

En annan nykomling i förordningen som ska styra programmet är konstnärlig frihet. Det första steget blir en workshop som kommissionen arrangerar inom ett par månader.

Det ska bli spännande att se vilken roll Kreativa Europa kan spela framöver för ett starkare – och friare – kulturliv i Europa.

Vill du veta vilka möjligheter som finns för din verksamhet i Kreativa Europa kan du kontakta de svenska programdeskarna på Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.