Europeiskt kulturforum i Bryssel den 4-6 november

kl. av | Taggar: , , , ,

Europeiska kommissionen organiserar vartannat år ”European Culture Forum” i Bryssel. Det är ett tillfälle för alla s.k. ”stakeholders” att mötas och diskutera aktuella kulturpolitiska frågor. Kommissionen förutser runt 1200 deltagare från hela Europa och kommissionens ordförande Manuel Barroso är inbokad att hålla inledningsanförandet. Förutom Barroso kommer såväl kommissionär Vassiliou och ordförande i Europaparlamentets kulturutskott, Doris Pack, att hålla anföranden.

Konferensen kommer att behandla ett stort antal frågor, med särskilt fokus på hur vi ska kunna mäta kulturens verkliga värde, nya finansieringsmodeller för kultur samt publikutveckling (”audience development”) med inriktning på kulturellt deltagande. Därutöver behandlas en mängd mer specifika  frågor i ett antal arbetssessioner.

På mötet kommer man även att dela ut priser till 12 nya idéer om hur man kan på ett innovativt sätt använda informationsteknik för främjande av kulturellt innehåll. Prisutdelningen är en del av ett pilotprojekt som kommissionen initierat under namnet “@ Diversity – Innovative Ideas for the cultural and creative sector in Europe“.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.