EU:s litteraturpris

kl. av | Taggar: , ,
Från utdelningen av EU:s litteraturpris i Bryssel
Från utdelningen av EU:s litteraturpris i Bryssel

Igår kväll delades EU:s litteraturpris ut vid en prisceremoni här i Bryssel. Så många som 12 författare från lika många länder fick pris och från Sverige var det Sara Stridsberg som fick pris för romanen ”Beckomberga – Ode till min familj”.  Senast det var en svensk författare som fick priset var 2012 då Sara Mannheimer fick pris för romanen ”Handlingen”.

EU:s litteraturpris etablerades så sent som 2009 och delas ut årligen till ett drygt tiotal europeiska samtida författare och är ett sätt att stödja och uppmärksamma europeiska författare. Det är länder som deltar i programmet Kreativa Europa, för närvarande 37 stycken, som omfattas av priset. Utdelningen sker enligt en rotationsprincip så att varje land åtminstone vart tredje år ska få med en författare bland pristagarna. Syftet är att visa den europeiska samtidslitteraturens mångfald, främja spridning av europeiska litterära verk inom Europa och stimulera till ett ökat intresse för litteratur från andra europeiska länder. Prissumman är 5 000 euro och pristagarna deltar även i olika evenemang på exempelvis de större bokmässorna i Europa. Översättning av verk skrivna av de författare som tilldelas priset stimuleras även genom att dessa författare prioriteras inom ramen för programmet Kreativa Europas översättningsstöd.

Priset finansieras från programmet Kreativa Europa och organiseras av ett konsortium bestående av Europeiska förläggarföreningen (The Federation of European Publishers), Europeiska bokhandlarföreningen (The European and International Booksellers Federation) och Europeiska författarkongressen (The European Writers Council). Enligt en treårscykel är det varje år drygt tio europeiska länder som utses som mottagare av priset, vilka sedan genom ett nationellt juryförfarande utser var sin pristagare.

Man kan kanske tycka att en utmärkelse som delas ut till så många och enligt ett rotationssystem riskerar att devalvera priset en smula. Och det ligger sannolikt något i detta. I Sverige hör ju, såvitt jag kan bedöma, detta pris inte direkt till de mer kända. Samtidigt kan man se att målet om att visa den europeiska samtidslitteraturens mångfald och främja spridning av europeiska litterära verk sannolikt uppfylls i större utsträckning då priset går till så många författare – varav flera kanske inte hör till de mest kända i varje land. För den enskilda författaren är det nästan undantagslöst så att en sådan utmärkelse kan ge en skjuts i karriären, vilket också många av författarna vittnade om redan hade skett i form av kontraktskrivningar etc.

Förutom redan nämnda syften med priset kanske man heller inte ska glömma ytterligare ett syfte, d.v.s. att synliggöra och etablera ”EU-varumärket” och främja den ”europeiska identiteten”. Kommissionär Navracsics sade i sitt anförande att detta handlar inte bara om att premiera författarna utan också om den europeiska kulturen – som utgörs av mångfalden av de olika kulturer som alla dessa författare representerar. Och begreppet ”United in Diversity” är kanske fortsatt det uttryck som bäst reflekterar försöken att fånga den lite svårgreppbara gemenskapskänslan, identiteten, som så många EU-toppolitiker lyfter fram som något avgörande för EU-projektets framtid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *