EU:s roll i nyhetsförmedlingen

kl. av | Taggar: , , , , ,

Som jag tidigare nämnt har säkerhetspolitiska aspekter lyfts upp inom ramen för den audiovisuella politiken med anledning av främst de baltiska ländernas problem med tilltagande rysk informationspropaganda i spåren av Ukrainakrisen. Frågan har vidare tagits upp på toppmötesnivå då Europeiska rådet så sent som för några veckor sedan uttalade följande:

”The European Council stressed the need to challenge Russia’s ongoing disinformation campaigns and invited the High Representative, in cooperation with Member States and EU institutions, to prepare by June an action plan on strategic communication. The establishment of a communication team is a first step in this regard”.

Också det sittande lettiska ordförandeskapet har lyft frågan. Bl.a. har man pekat på behovet av en oberoende ryskspråkig kanal för att motverka den ryska propagandan i bl.a. de baltiska länderna. Det EU-finansierade “European Endowment for Democracy (EED)” har också fått i uppdrag att genomföra en studie om möjligheterna att stärka oberoende ryskspråkig media i länderna som ingår i EU:s så kallade östra grannskap.

Vad detta innebär rent konkret återstår att se. Dock kan man se att informations- och nyhetsförmedling nu ligger högt på agendan och nyligen har kommissionen startat en dialog med TV-kanalen ”Euronews”, som startades 1993 i form av ett gemensamt initiativ av europeiska public service-bolag. EU står för närmare 40 % av finansieringen till kanalen. Det som nu aktualiserat diskussioner om kanalen är det faktum att Ukrainas public service TV-bolag sålt sina andelar i bolaget till bl.a. Inter Media Group, som ägs av den ukrainske miljardären Dmytro Firtash, med påstått nära kopplingar till Ryssland.

Mot bakgrund av vad jag nämnt ovan är detta naturligtvis inte en oproblematisk utveckling. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har uttalat fortsatt stöd för kanalen och att frågor rörande kanalens redaktionella oberoende måste hanteras skyndsamt. Även andra frågor om kanalens framtid kan förväntas beröras inom ramen för denna diskussion, som t.ex. programkvaliteten och hur populariteten kan höjas i vissa länder där tittarsiffrorna är mycket låga (ökad språkmångfald?).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.