EU:s strategi för internationella kulturella relationer

kl. av | Taggar: , , , , , ,

Så kom då till sist denna vecka det aviserade meddelandet från kommissionen och EU:s höge representant Frederica Mogherini om en EU-strategi för internationell kulturella relationer (Joint Communication towards an EU Strategy for international cultural relations). Jag har i flera tidigare inlägg berört frågan om kulturens roll i EU:s internationella relationer (senast https://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/kulturen-i-eus-utrikesrelationer/).

Kommissionen och HR Mogherini fick ett första tillfälle att presentera strategin på den Unescokonferens, ”Unite4heritage”, som ägde rum i Bryssel den 9-10 juni.

Kommissionen har – tillsammans med medlemstaterna, Europaparlamentet och andra berörda aktörer – mer eller mindre arbetat med frågan sedan ambitionen först formulerades i kommissionens kulturagenda från 2007. Detta arbete har huvudsakligen skett via ett antal expertgrupper och förberedande projekt. Meddelandet skisserar tre pelare för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas:

1. Främja mänskliga rättigheter, mångfald, interkulturell dialog,

2. Närmare samarbete med partnerländer,

3. Arbeta utifrån en strategisk ansats för kulturdiplomati vilket inkluderar ökad europeiskt samarbete (mellan medlemsstater och EU-delegationer i 3:e land) samt interkulturellt utbyte för att främja EU:s olika kulturuttryck.

Utgångspunkter för kommissionen är att existerande program och institutioner ska utnyttjas – såväl EU-baserade som medlemsstaternas kulturinstitut.

Vad avser samarbeten med partnerländer är ambitionen är att bedriva arbetet inom tre olika områden: 1. Stödja kultur som en motor för social och ekonomisk utveckling, 2. Främja kultur och interkulturell dialog för fredliga relationer, 3. Förstärka det internationella samarbetet om kulturarv.

Meddelandet handlar vidare om rätt konkreta saker som att förstärka den kulturella kompetensen på EU:s delegationer i 3:land, att etablera ett partnerskaps avtal med de nationella kulturinstituten (representerade av EUNIC), etablerande av ”Europeiska kulturhus”, ett mer strategiskt förhållningssätt till organiserandet av EU-filmfestivaler och andra liknande aktiviteter, intensifierat student- och forskarutbyte etc.

Generellt kan sägas att den föreslagna strategin mottogs positivt och refererades till flitigt av många talare under konferensen. Representanter från Unesco uttryckte också förhoppningar om ett ännu närmare samarbete med EU i dessa frågor som ett konkret resultat av meddelandet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *