Fungerande upphovsrätt – en förutsättning för den kulturella och kreativa sektorn

kl. av | Taggar:

Parallellt med att kommissionen arbetar brett med förslag rörande nätbredd, ökad tillgång till digitalt material, enklare regelverk och särskilda stimulansåtgärder för små- och medelstora företag etc., bland annat inom ramen för förslaget Kreativa Europa, har man nu lanserat ett brett initiativ för att försöka lösa upp de upphovsrättsliga knutarna, särskilt gränsöverskridande sådana. Det är naturligtvis helt logiskt att även denna viktiga förutsättning för innovativt företagande inom den kulturella och kreativa sektorn faller på plats. De tre kommissionärerna Barnier, Kroes och Vassiliou slår tillsammans på stora trumman och startar något som man kallar för ”Licensiera Europa”. Förenklat kan det sägas handla om att se till så att upphovsrätten inte utgör något hinder för en gränsöverskridande digital användning av film, musik etc. Huvuddelen av arbetet kommer att ske i dialog med berörda aktörer, företag, organisationer, representanter för rättighetsinnehavare, licensieringsorgan etc., inom ramen för fyra parallella arbetsområden. Huvudspåret är att hitta gångbara lösningar inom ramen för befintligt regelverk men kommissionen kommer också parallellt att fortsätta arbetet med att se över och eventuellt ”modernisera” upphovsrätten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.