Gästblogg – vår praktikant rapporterar om COVID19 och dess påverkan på kultur och media i Sydafrika

kl. av | Taggar: , , , ,

Ambassadens mångsidiga praktikant Helin Bäckman Kartal avslutar snart en märklig praktik präglad av kris, förflyttningar och inställda evenemang. Här rapporterar hon om hur COVID19 påverkat kultur och media i Sydafrika.

Vår praktikant Helin med vänner i Sydafrika innan pandemin. Bilden på barnet är godkänd för publicering.

Media

Under rådande pandemi har media spelat en viktig roll för att hjälpa medborgarna att förstå och navigera bland all information. [1] Både President Ramaphosa och hälsominister Mkhize har fått mycket beröm för sin kriskommunikation, framför allt för sin tydlighet och förmåga att presentera fakta som går i linje med forskning. [2]

Mediasektorn står inför stora utmaningar trots att mediekonsumtionen ökat. Branschen har brist på intäkter samt begränsad möjlighet att verka och allt mindre pengar spenderas på reklam i media. Med stramare resurser för att utföra arbetet möts mediasektorn av en befolkning under nationellt utegångsförbud som suktar efter att underhållas och informeras av medierna – också på nya sätt.[3]

I det senaste talet till nationen meddelade president Ramaphosa att landet nu går från lockdown-nivå fyra till tre. Detta innebär bland annat att media-, kommunikations- och finanssektorerna återöppnats från 1 juni. [4] Fram tills 1 juni har endast ett begränsat antal aktörer inom media tillåtits verka. [5]

Yttrandefrihet

Sedan apartheids fall har yttrandefrihet varit högt prioriterat i Sydafrika. Under rådande pandemi har problem gällande spridande av missinformation, så kallade fake news, ökat. Detta har lett till att Sydafrikas regering kriminaliserat spridande av felaktig information, vilket har skapat debatt kring huruvida detta begränsar yttrandefriheten. Den som sprider falska fakta riskerar böter, att hamna i fängelse, eller både och. Dessa åtgärder har vidtagits då bland annat falsk information kring vad som tar död på viruset samt hur man kan utföra självtester för Covid-19 har spridits. Falsk information har givit upphov till falska förhoppningar och är ett hinder i begränsningen av smittspridning. [6] [7]

Kultur

Foto: Helin Bäckman Kartal

I ett tal till nationen den 23 april meddelade president Ramaphosa att konserter, sportevenemang, religiösa och kulturella evenemang, samt andra sociala samlingar tills vidare kommer att vara förbjudna. [8] I ett ytterligare tal 24 maj informerades nationen om att ingen återöppning av dessa områden ännu är planerad. [9]

Hjälpfond för sport-, konst- och kultursektorerna

Redan då Sydafrika gick in i lockdown konstaterades att områdena sport, konst och kultur skulle komma att drabbas hårt av restriktionerna. För att stötta artister, atleter, konstnärer med flera inom dessa sektorer skapades en hjälpfond på 150 miljoner Rand. En del av denna fond var specifikt inriktad mot digitala initiativ som exempelvis live streaming av evenemang. Deadline för ansökningar till denna fond var 6 april. 

I ett pressmeddelande 4 maj meddelade minister Nathi Mthethwa att hjälpfonden för sport-, konst- och kultursektorerna fått in 473 ansökningar från idrottsförbund, och 1050 ansökningar från konst- och kulturaktörer. Mindre än hälften inom respektive område uppges ha fått sina ansökningar beviljade. En av huvudanledningarna till varför fler inte blivit beviljade är att ansökningarna antingen inte varit relevanta eller fullbordade. [10]

Den 6 maj hölls ett extrainsatt möte för att diskutera problematiken med den stora andel ansökningar som inte blivit beviljade. Ett av resultaten från diskussionerna var att de som ansökt och fått avslag ska ges assistans för att kunna skicka in en fullbordad och relevant ansökan på nytt. 

Hjälpfond för poeter

Ytterligare hjälpfonder av olika slag, ofta med mer specifika fokusområden, har inrättats inom diverse sektorer. Ett exempel på detta är hjälpfonden för poeter som grundats av den ideella och icke-vinstdrivande organisationen Hear My Voice. Hear My Voice gick in med ett belopp på 16 000 Rand till fonden, och den hjälper poeter som på grund av pandemin går miste om intäkter i och med inställda evenemang. Fonden syftar även till att uppmuntra poeter till att göra uppträdanden digitalt, och pengar kommer att betalas ut till bland annat de som tar sina framträdanden till en digital scen med live-framträdanden. [11]

Regionalt försök att underlätta för den kreativa sektorn

Västra Kapprovinsens institution för kultur och sport (DCAS) har infört ytterligare stödmöjligheter för den kreativa sektorn, med fokus på kultur, kreativitet och sport. Detta är andra stödåtgärder till dessa områden än de som regeringen aviserat. Fokus för just denna fond är att bistå med akut ekonomiskt stöd exempelvis till artister vars evenemang bokats av, till lokalhyra för teatrar, dansscener och konstgallerier, med mera. [12]

UNESCO ger stöd till kultursektorn

Kopplat till kultursektorns ekonomiska svårigheter orsakade av pandemin har FN gått in med ekonomiska stödåtgärder. Ser man till Sydafrika specifikt så har många evenemang ställts in, bland annat den UNESCO-sponsrade konserten som planerats till slutet av april i Sydafrika på den internationella jazz-dagen. [13]

Ett av UNESCO’s stöd har gått till Sydafrikas nationella konstfestival NAF, National Arts Festival, som tidigt aviserade att den skulle göras helt digital. Denna virtuella upplaga av festivalen kommer att ske från 25 juni till 5 juli, och ämnar locka både deltagare och åskådare från världen över. Producenter, ljudkonstnärer, filmskapare, animatörer, med flera, som vill visa sitt konstnärliga arbete på NAF kommer att ges möjligheten till det. Detta görs för att dessa aktörer ska ha möjligheten att sprida sitt arbete trots bristen på fysiska evenemang. [14]

Digitalisering som fördel för kultursektorn, men som utmaning för sporten

Även i Sydafrika har sportsektorn drabbats hårt.

Inom konst, poesi, musik, teater med mera har det varit en trend att gå från fysiska uppträdanden till digitala. Detta har till viss del gjort det svårt att nå den lokala publik som aktörerna i vanliga fall når, men har istället öppnat upp möjligheten att nå ut till en mer internationell publik. Inom sportsektorn har det inte varit lika lätt att gå denna väg. I och med den nivå av interaktion och närhet som krävs mellan utövare av flertalet sporter har det varit oundvikligt att göra något annat än att pausa matcher och träningar. Detta gäller för såväl större sportevenemang som för mindre grupper av privatpersoner. [15]I och med förbudet att utöva sport fysiskt har e-sporten istället fått ett uppsving. Denna trend kan ses i såväl Sydafrika som resten av världen. [16]

Enkätundersökning för att fånga upp lärdomar inför framtida utmaningar

I ett försök att ta vara på lärdomar från rådande situation så har South African Cultural Observatory gått ut med en enkät till allmänheten. Enkäten syftar till att undersöka och fånga upp de områden som pandemin upplevs ha påverkat som mest, samt hur de inom dessa sektorer upplever att de påverkats. Detta görs för att öka graden av förberedelse inför framtida kriser, och för att kunna ställa om snabbt och effektivt för att minska sårbarheten för framför allt sport och kulturevenemang. [17]


[1] https://themediaonline.co.za/2020/04/infographic-south-african-media-plays-pivotal-in-virus-coverage-and-awareness/

[2] https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-05-01-the-covid-19-crisis-starkly-reveals-the-strengths-and-weaknesses-of-ramaphosas-cabinet/

[3] https://www.businesslive.co.za/redzone/news-insights/2020-03-23-the-impact-of-covid-19-on-the-sa-media-environment/

[4] http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2020/cram0524.pdf

[5] http://www.dac.gov.za/content/directions-risk-adjusted-strategy-gives-film-and-television-production-houses-green-light

[6] https://cpj.org/2020/03/south-africa-enacts-regulations-criminalizing-disi.php

[7] https://theconversation.com/controls-to-manage-fake-news-in-africa-are-affecting-freedom-of-expression-137808

[8] http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2020/cram0423.htm

[9] http://www.dirco.gov.za/docs/speeches/2020/cram0524.pdf

[10] http://www.dac.gov.za/content/statement-minister-nathi-mthethwa-media-briefing-about-department-sports-arts-and-culture’s

[11] http://hearmyvoice.co.za/blog/post?id=1

https://www.gov.za/speeches/western-cape-cultural-affairs-and-sport-offers-relief-cultural-creative-and-sport-sector-5

[13] http://www.ipsnews.net/2020/04/unesco-support-cultural-sector-hit-covid-19/

[14] https://en.unesco.org/creativity/covid-19/south-africas-virtual-national-arts-festival

[15] https://thecommonwealth.org/media/news/sport-policy-during-coronavirus-pandemic

[16] https://allafrica.com/stories/202005250679.html

[17] https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/covid-19-sport-sector-public-and-fan-survey

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.