Har Drottning Kristinas arv någon bäring på dagens EU?

kl. av | Taggar: , , , , , ,

Har Drottnings Kristinas kulturella och politiska arv något att säga det nutida europeiska samarbetet?

Definitivt. Den utveckling som vi nu ser i form av tilltagande migrationsströmmar, ökad intolerans, ökad nationalism etc. gör det extra viktigt att lyfta värden som Drottning Kristina förknippats med och där hon gjort tydligt historiskt avtryck. Inte minst för att dessa frågor om tolerans, yttrandefrihet, öppna gränser, religionsfrihet, jämställdhet m.m. är minst lika aktuella i den samtida europeiska debatten som på Kristinas tid.

Idag (den 21 april) äger det rum ett Drottning Kristina-evenemang i Bryssel, ”Christine de Suède, l´Européenne”(för mer info se http://queenchristina.eu/ ). Evenemanget utgörs dels av ett seminarium, dels en konsert, och är en del av ett större projekt som inkluderar seminarier och konserter på flera platser i Europa med en historisk koppling till Drottning Kristina.  Projektet leds av Mats Liljefors, från ”Musik på Slottet”, och är ett samarbete mellan flera länder samt delfinansierat av EU:s kulturprogram. Startevenemanget var i Uppsala slott den 2 juni 2014, nästan på dagen 360 år efter Kristinas abdikering på samma plats. Projektet är tänkt att genomföras under ett år, med evenemang som redan ägt rum i bl.a. Rom, Paris och Wien, för att avslutas i Göteborg i juni 2015. Kristina tillbringade en avsevärd tid i Bryssel 1654-1655 – och påstås i hemlighet ha antagit den katolska läran här – innan hon officiellt konverterade och flyttade till Rom.

Detta synes också vara en satsning som ligger väl i tiden och med kopplingar till de försök som gjorts under de senaste åren med att lyfta frågan om en ”europeisk berättelse” och behovet av en ”europeisk identitet”. Ett av de senare exemplen vi sett var den tidigare kommissionsordföranden Barossos satsning förra året om ”A New Narrative for Europe”(se tidigare blogginlägg https://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/en-ny-berattelse-om-europa/ ). Sverige har kanske inte gått i frontlinjen på europeisk nivå när det gäller diskussionen om en europeisk identitet men onekligen har vi genom Drottning Kristina en svensk frontfigur som gjort ett starkt avtryck i frågor som alla fortfarande ligger högt på den europeiska agendan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.